W szczecińskim Urzędzie Miasta powstanie Call Center

10:12
Urząd Miasta Szczecin uruchamia Call Center dla interesantów
Fot. Mateusz War./Wikimedia Commons/CC-BY-SA-3.0

Urząd Miasta ogłasza przetarg na „Wdrożenie Systemu Informatycznego do Kontaktu z Mieszkańcami poprzez zarządzanie i obsługę ruchu telefonicznego typu Call Center oraz realizację Usługi Asysty Technicznej”.

Głównym celem projektu jest ułatwienie kontaktu mieszkańców z Urzędem. Na stanowiskach do telefonicznej obsługi interesantów będzie pracować sześciu konsultantów wspieranych przez ekspertów z tzw. drugiej linii, w osobach pracowników merytorycznych wydziałów Urzędu Miasta, którzy udzielą wsparcia i w razie potrzeby będą dostępni, aby udzielić interesantowi pełnej informacji o interesującej go sprawie.

Każde stanowisko będzie wyposażone w zestaw komputerowy z oprogramowaniem, jako wsparciem technicznym, telefonem i zestawem słuchawkowym.

Interesanci w jednym miejscu uzyskają m. in.:

– kompleksową informację dotyczącą usług świadczonych przez Urząd,

– informację o sposobie prowadzenia spraw, listę wymaganych dokumentów do załatwienia sprawy, wysokości ewentualnych opłat, sposobu i miejsca ich uiszczenia oraz czasu realizacji sprawy,

– informację o statusie realizowanej sprawy, pomoc w wypełnieniu dokumentów,

– możliwość umówienia na wizytę, zgłoszenia problemu lub prośby o interwencję.

Szczegóły dotyczące przetargu znajdą Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecin.

Termin wykonania zamówienia nie może być dłuższy niż 30 dni kalendarzowych od momentu podpisania umowy. Wykonawcy zainteresowani postępowaniem przetargowym mogą składać swoje oferty do 06.04.2017 do godz. 10.30.

Źródło: Urząd Miasta Szczecin