W Szczecinie powstanie Aleja Ambasadorów?

Pomysł uhonorowania Ambasadorów Szczecina pamiątkowymi tablicami na jednej z ulic w centrum miasta przedstawił Michał Wilkocki, radny z klubu Bezpartyjni.

W zapytaniu przesłanym do Prezydenta Szczecina radny napisał: „Proszę o rozważenie pomysłu wyróżnienia Ambasadorów Szczecina w formie pamiątkowych tablic – utrwalonej w płaskorzeźbie sygnatury. Warto aby osoby wyróżnione na stałe wpisały się w przestrzeń miasta – co stałoby się także atrakcją turystyczną. Tablice powinny zostać wbudowane w chodnik w ciągu ulicy znajdującej się w centrum miasta.”

Gdzie mogłaby powstać Aleja Ambasadorów? – Dawniej dla lokalizacji tego typu pomysłu myślałem o Deptaku Bogusława. W tej chwili bardziej adekwatnym miejscem mogłaby być ulica Rayskiego lub wyremontowany fragment ulic Bogusława X. W przeciwieństwie do honorowych obywateli miasta, ich sylwetki nie są nigdzie utrwalone. Byłoby to jedyne miejsce w Polsce, w którym upamiętnia się ambasadorów – wyjaśnia Michał Wilkocki.

Odpowiedzi w imieniu miasta udzielił dziś Daniel Wacinkiewicz, Zastępca Prezydenta Szczecina: „Serdecznie dziękuję za ciekawą propozycję dotyczącą wyróżnienia Ambasadorów Szczecina w formie pamiątkowych tablic – płaskorzeźb wmontowanych w ciąg chodników znajdujących się w centrum miasta. Osoby posiadające tytuł Ambasadora Szczecina są ludźmi wyjątkowymi, tworzącymi pozytywny wizerunek naszego miasta i zasługującymi na szczególne wyróżnienie oraz przybliżenie ich nazwisk mieszkańcom i turystom. Z całą pewnością Pana propozycja jest na tyle interesująca, że w najbliższym czasie zostanie ona poddana wnikliwej analizie pod kątem zasadności i możliwości wprowadzenia jej w życie. Przede wszystkim należy się zastanowić nad ewentualnym miejscem montażu takich tablic, formą jaką miałyby przybrać oraz ustalić szacunkowy koszt takiego przedsięwzięcia.”

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl