W Szczecinie nie będzie karty LGBT+. Miasto odrzuciło petycję w tej sprawie

Zdaniem władz Szczecina petycja złożona przez inicjatywę Nowy Szczecin oraz grupę aktywistów LGBT w sprawie przyjęcia karty LGBT+ „nie zasługuje na uwzględnienie”.

Petycja w sprawie przyjęcia karty LGBT+ została złożona w Urzędzie Miasta 10 czerwca br.  Podpisali się pod nią m.in. Igor Podeszwik z inicjatywy Nowy Szczecin, Dagmara Adamiak z inicjatywy „Równi” oraz Bartosz Lech z Wiosny. „Proponujemy, aby w przypadku naszego miasta systemowym rozwiązaniem prawnym była szczecińska karta praw osób LGBT+, zakładająca między innymi działania o charakterze edukacyjnym, pomoc prawną i psychologiczną oraz przeciwdziałanie przemocy. Musi mieć Pan świadomość, że w naszym mieście dochodzi do aktów przemocy wobec osób LGBT+, natomiast obowiązkiem władz publicznych, w tym samorządu lokalnego, jest podejmowanie skutecznych działań mających na celu przeciwdziałanie powyższemu. Szczecin otwarty i tolerancyjny to Szczecin zwycięski” – czytamy w piśmie skierowanym do Piotra Krzystka.

Odpowiedzi na petycję udzielił zastępca Prezydenta Szczecina, Daniel Wacinkiewicz. W piśmie datowanym na 14 sierpnia br. czytamy: „Samorządy powinny włączać, a nie wykluczać. Jednoczyć, a nie dzielić. Poza obowiązkiem działania w normach prawa, muszą postępować także ze świadomością, że kształtują normy zachowań właściwych społecznie. Rozważania na temat równości i poszanowania różnorodności w społecznościach powinny być przedmiotem spokojnej, wyważonej debaty na temat szacunku dla różnorodności w jak najszerszym ujęciu. Sprowadzenie tej dyskusji tylko do jednej grupy, nadawanie temu dyskursowi kontekstu sporu wokół karty LGBT+ jest niezgodne z przyjętym przez Urząd Miasta podejściem do różnorodności”.

Igor Podeszwik skomentował odrzucenie petycji na profilu inicjatywy Nowy Szczecin na Facebooku: „Prezydent Szczecina (w imieniu którego odpowiedzi udzielił Daniel Wacinkiewicz) tylko potwierdził, że jest przeciętnym urzędnikiem a nie liderem naszego miasta. Ale to nie kończy naszych działań na rzecz Szczecina otwartego i tolerancyjnego”. 

Działacz zapowiedział podjęcie działań w ramach akcji „Szczecin jest otwarty / Szczecin is open”. Wkrótce mają zostać przygotowane ulotki, specjalna strona internetowa i spot. W centrum miasta ma też zawisnąć plakat zachęcający do przyjęcia karty LGBT+ w Szczecinie.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl