W Szczecinie ma szansę powstać ogród japoński!

Z numerem 1 na liście projektów do głosowania tegorocznej edycji SBO znajduje się koncepcja zagospodarowania terenu w Ogrodzie Botanicznym w Szczecinie. Na obszarze tym miałby powstać ogród japoński.


Obecnie teren, o którym mowa jest zaniedbany i nieestetyczny. Dzięki realizacji projektu mieszkańcy zyskają atrakcyjny teren do spędzania czasu wolnego, poznawania egzotycznych roślin i japońskiej sztuki ogrodniczej. A także, jak podkreśla projektodawca, służyłby budzeniu świadomości ekologicznej.

Obecnie

Materiały projektodawcy

Projekt ów zakłada wykonanie od strony al. Harcerzy nowej alejki parkowej wraz z mostkiem w stylu japońskim. Na całym obszarze projektu będą znajdować się także: altanka japońska z miejscami do siedzenia, bambusowy płotek, nowe ścieżki, poidełko i karmnik dla ptaków. Powstaną reprezentacyjne rabaty i nowe nasadzenia drzew i krzewów charakterystycznych dla ogrodów orientalnych, a cały teren zostanie doświetlony.

Tak może wyglądać

Materiały projektodawcy

W ogrodzie znajdą się odpowiednio formowane gatunki roślin wraz z głazami i kamieniami, a ich położenie będzie zgodne z japońskimi zasadami perspektywy i kształtowania krajobrazu. Wykonane zostaną także prace remontowe i porządkowe, takie jak cięcie gałęzi, poprawienie kondycji krzewów, czy regulacja alejek.

ogród japoński w Szczecinie
Materiały projektodawcy

Więcej szczegółów TUTAJ.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl