W obronie Puszczy Bukowej. Wywiad z członkiem Klubu Kniejołaza

Ta grupa wie, jak ważna jest troska o środowisko naturalne, a w szczególności o najbliższą okolicę. O działaniach szczecińskiego stowarzyszenia Klub Kniejołaza opowiada jego współzałożyciel – Paweł Herbut.

Infoludek.pl: Jak powstało stowarzyszenie Klub Kniejołaza?

Paweł Herbut: Można powiedzieć, że działalność klubu zaczęła się dzięki internetowi. Na początku powstało forum internetowe, na którym się poznaliśmy, dyskutowaliśmy, umawialiśmy na spotkania. Powstała również strona internetowa, która pomogła nam działać w bardziej spójny sposób. Później zaczęło nam pomagać coraz więcej osób. Stowarzyszenie powstało w 2011 roku. Jest nas około 20 osób – nie jest to duży klub, ale myślę, że działa dość intensywnie.

Jakie są cele grupy?

Nasze główne cele to propagowanie oraz ochrona walorów przyrodniczych i kulturowych Puszczy Bukowej.

Dlaczego stowarzyszenie zdecydowało się koncentrować swoje działania właśnie na Puszczy Bukowej?

Większość członków mieszka w Szczecinie lub okolicach Szczecina, poznaliśmy się podczas różnych wypadów do Puszczy Bukowej. Interesujemy się tym wyjątkowym miejscem, bo od zawsze czuliśmy się z nim w jakiś sposób związani.

Paweł Herbut Klub Kniejołaza wywiad rozmowa
Fot. Materiały Klubu Kniejołaza

Jakie są obecnie największe problemy związane z ochroną przyrody w Puszczy Bukowej?

Puszcza Bukowa to największy zwarty obszar buczyn w środkowej Europie o takich walorach przyrodniczych. Był już kiedyś wniosek o uznanie go za park narodowy. Ostatecznie do tego nie doszło i w tej chwili jest to po prostu las, który jest niestety użytkowany bardzo intensywnie. Chcemy, by puszcza zachowała swoją strukturę i nie była tak mocno eksploatowana.

Jaką działalność stowarzyszenie uznaje za swój największy sukces?

Braliśmy udział w tworzeniu planu zadań obronnych dla Puszczy Bukowej jako obszaru Natura 2000. Udało nam się wtedy wywalczyć wiele cennych zapisów przyrodniczych. Uratowaliśmy las w Podjuchach, który miał być wycięty pod budowę siedziby RDLP Szczecin. Interweniujemy również w sprawie wycinania przez LP drzew o wymiarach pomnikowych.

Jak mieszkańcy reagują na działania Klubu?

Świadomość ekologiczna w społeczeństwie wciąż rośnie. W naszym regionie odzew jest bardzo pozytywny, ludzie chcą chronić niszczone tereny, protestują. W całej Polsce działa sporo grup podobnych do naszej. Współpracujemy ze sobą, bo chcemy, żeby nasze działania były jak najskuteczniejsze.

Kto może dołączyć do grupy?

Do grupy może dołączyć każdy, kto chciałby razem z nami propagować walory przyrodnicze i kulturowe Puszczy Bukowej oraz w jakiś sposób zaangażować się w ich ochronę.

Dziękujemy za rozmowę.

Informacje o aktualnych działaniach stowarzyszenia można znaleźć na profilu Klubu Kniejołaza na Facebooku.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl