W naszym regionie żyje 79 stulatków

12:00
starosc dlonie stargardzka

1___images_stories_powiat_2016_08_05_seniorka.jpg

W naszym regionie wśród stulatków zdecydowanie przeważają kobiety, których jest 64, natomiast mężczyzn jest tylko 15. Najstarsza pani w tym roku będzie świętować 111 urodziny.

W całym kraju świadczenia honorowe otrzymuje 2,3 tys. osób. Zgodnie z prognozami ZUS, w 2035 roku takich osób ma być 9,7 tys. Dla porównania – w 2007 r. było ich 1,4 tys.

Wysokość świadczenia honorowego równa jest kwocie bazowej używanej do obliczania emerytur i rent. Kwota ta ustalana jest corocznie od 1 marca. Jest to 100 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, pomniejszonego o potrącone od ubezpieczonego składki na ubezpieczenie społeczne w poprzednim roku kalendarzowym. Obecnie wysokość świadczenia honorowego wynosi 3408,62 zł brutto – informuje Karol Jagielski, regionalny rzecznik prasowy ZUS WZ, Oddział w Szczecinie.

Osobom, które pobierają świadczenie emerytalne lub rentowe z ZUS, świadczenie honorowe przyznawane jest z urzędu, przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, z chwilą ukończenia 100 lat. Nie muszą składać w tej sprawie żadnego wniosku.

Wniosek o przyznanie świadczenia honorowego jest konieczny w sytuacji, gdy zainteresowana osoba skończyła 100 lat i dotychczas nie pobierała żadnego świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Taki wniosek można złożyć w najbliższej placówce ZUS.

Więcej informacji ze Stargardu i regionu na stronie portalu Stargardzka.pl.