W marcu rozpoczęły się pierwsze wypłaty dodatku osłonowego

Zgodnie z zapowiedziami w marcu rozpoczęły się wypłaty dodatku osłonowego. Pieniądze z pierwszej transzy trafiły do niemal 7,5 tys. szczecińskich gospodarstw domowych, których właściciele spełnili ustawowe kryteria. W sumie wypłacono ponad 2,1 mln zł.

W pierwszej kolejności swoje świadczenie otrzymały osoby, które złożyły wniosek do końca stycznia. Zgodnie z zapisami ustawy te osoby otrzymują wypłatę świadczenia w dwóch transzach. Pierwszą połowę przyznanej kwoty otrzymali do 31 marca, druga będzie wypłacona do 4 grudnia.

Łącznie, styczniu br. wnioski o przyznanie świadczenia złożyło niemal 9 tys. gospodarstw. Niestety Szczecińskie Centrum Świadczeń nie może rozpatrzyć do końca wszystkich wniosków. Chodzi o zbadanie sytuacji osób, które przekroczyły próg dochodowy określony w ustawie. W tej sytuacji musi zostać zbadana ich sytuacja materialna. Dotyczy to ok. 1,5 tys. osób wnioskujących.

W przypadku każdej z tych osób wystąpiliśmy do ZUS o przekazanie informacji o wysokości składek zdrowotnych czy wysokości 13. emerytury za 2020 rok, które pomniejszą dochody – mówi Maciej Homis, rzecznik prasowy miasta ds. pomocy społecznej.Dzięki temu wnioskujący mogą uzyskać prawo do przysługujących im świadczeń. Nie otrzymaliśmy jednak jeszcze odpowiedzi, które są wymagane do zamknięcia tych postępowań. Gdy tylko otrzymamy brakujące dokumenty będziemy mogli przyznać i wypłacić świadczenie osobom, które spełnią ustawowe kryteria.

Osoby, które złożyły swoje wnioski po 31 stycznia będą sukcesywnie otrzymywać środki w kolejnych miesiącach. W sumie do tej pory do SCŚ wpłynęło nieco ponad 12 tys. wniosków o przyznanie świadczenia.

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl