W Dąbiu powstanie „Przylądek Czterech Szkieletów”

Urząd Miasta Szczecin ogłosił przetarg na projekt i wybudowanie pięciu zakątków kajakowych na terenie Sadlińskich Łęgów w Dąbiu. Będą one tworzyć tzw. Zespół Przyrodniczo-Rekreacyjny „Przylądek Czterech Szkieletów”.

Jak informuje szczeciński magistrat, w ramach inwestycji powstanie pięć zakątków kajakowych:

Zakątek Jeziorna – będzie usytuowany na terenie Sadlińskich Łęgów w rejonie ul. Jeziornej, ok. 200 metrów od ujścia strugi Chełszcząca do jeziora Dąbie. Przeznaczony będzie zarówno dla kajakarzy, jak i użytkowników ścieżek rowerowo-rolkowych. Zakątek zostanie zaprojektowany w charakterze „leśnego parkingu”. Będą tam zadaszone ławy do siedzenia, usytuowane przy placu manewrowym przeznaczonym na potrzeby rozładunku sprzętu wodnego – kajaków. Zakątek będzie też punktem krótkiego wypoczynku dla użytkowników tras rowerowo–rolkowych. W części wodnej wprowadzone zostaną elementy umożliwiające wodowanie kajaków (slip) oraz zamontowany zostanie pomost cumowniczy dla kajakarzy. Zakątek przeznaczony będzie do cumowania do 4 kajaków.

Zakątek Płońska Kępa – będzie położony w części wodnej, przybrzeżnej cypla Płońska Kępa (niedostępny od strony lądowej). Będą korzystać z niego użytkownicy małych jednostek pływających – głównie kajakarze. Zaprojektowany zostanie w charakterze „leśnego parkingu” (miejsce krótkiego wypoczynku na szlaku wodnym; będzie miał formę pomostu cumowniczego). Zakątek przeznaczony będzie do cumowania do 8 kajaków.

Elementy wyposażenia zakątka:

– pomost cumowniczy usytuowany prostopadle do nurtu wody
– zadaszony stół z siedziskami
– tablica informacyjna, tablica pamiątkowa, oznakowanie nawigacyjno-informacyjne
– drabinka zejściowa do wody

Zakątek Sadlińskie Łęgi – będzie zlokalizowany w części przybrzeżnej jeziora Dąbie, najdalej na północ wysuniętego cypla Sadlińskie Łęgi (niedostępny od strony lądowej). Będzie przeznaczony dla kajakarzy. Będzie miał charakter „leśnego parkingu” (miejsce krótkiego wypoczynku na szlaku wodnym; w formie pomostu cumowniczego). Zakątek przeznaczony będzie do cumowania do 8 kajaków.

Elementy wyposażenia zakątka:

– pomost cumowniczy usytuowany prostopadle do nurtu wody
– pomost dojściowy
– pomost rekreacyjny
– zadaszony stół z siedziskami
– tablica informacyjna, tablica pamiątkowa, oznakowanie nawigacyjno – informacyjne
– drabinka zejściowa do wody

Zakątek Trzebuskie Łęgi – będzie położony w północnej części rejonu Sadlińskich Łęgów, nieopodal granicy administracyjnej miasta Szczecin z gminą Goleniów. Przeznaczony będzie zarówno dla kajakarzy, jak i użytkowników ścieżek rowerowo-rolkowych. W części lądowej zostanie zaprojektowany w charakterze „leśnego parkingu” (miejsce krótkiego wypoczynku z wydzieloną częścią rekreacyjną). Będzie dostępny zarówno od strony wodnej, jak i lądowej. Powstanie w miejscu istniejącej „dzikiej plaży” wykorzystywanej przez okolicznych mieszkańców od wielu lat. W części wodnej znajdzie się pomost cumowniczy dla kajakarzy. Zakątek przeznaczony będzie do cumowania do 8 kajaków.

Zakątek Chełszcząca – będzie usytuowany na terenie Sadlińskich Łęgów w rejonie wału przeciwpowodziowego, ok. 200 metrów na północ od ujścia do jeziora Dąbie strugi Chełszcząca. Będą mogli z niego korzystać zarówno kajakarze, jak i użytkownicy ścieżek rowerowych. Zaprojektowany zostanie w charakterze „leśnego parkingu” (miejsce krótkiego wypoczynku z wydzielonym miejscem na ognisko). Zakątek przeznaczony będzie do cumowania do 8 kajaków.

Wykonawca na realizację inwestycji będzie miał 260 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy (w tym 125 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z przygotowaniem wniosku o zgłoszeniu robót nie wymagających pozwolenia na budowę).

Termin nadsyłania ofert w przetargu mija 14 grudnia br.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl