W 2015 inwestycje najwyższe w historii miasta

12:00
Urząd Miasta

2015-07-07-7572_0.preview.jpg

Dochody ogółem zostały wykonane na poziomie 2.151 mln zł. Wyżej od planu o 91 mln zł. Wydatki ogółem na poziomie 2.223 mln zł, czyli niższym od planu o 131 mln zł. Miasto odnotowało niższy od planowanego o 222 mln zł deficyt – wyniósł on 72 mln zł. Podobnie jak w latach poprzednich, w 2015 r. Miasto realizowało zadania budżetowe w oparciu o wyznaczone priorytety zawarte w Strategii Miasta i II Porozumieniu dla Szczecina.

Dużą zaletą budżetu jest utrzymanie wysokiej płynności i kontrola zadłużenia miasta. To przede wszystkim efekt długofalowej strategii planowania wydatków i planowania sposobu zarządzania finansami miast – mówił podczas konferencji prezydent Piotr Krzystek – Niewątpliwym atutem tego budżetu jest również jego proinwestycyjny charakter – dodał prezydent.

W 2015 roku inwestycje osiągnęły najwyższy poziom w historii Miasta, tj. 669,5 mln zł. Realizacja bogatego programu inwestycyjnego (koordynowanie 222 zadań inwestycyjnych) opiera się m.in. na założeniu wypracowania wysokiej nadwyżki operacyjnej. W roku 2015 Miasto osiągnęło w tym zakresie bardzo dobry wynik – nadwyżka operacyjna wyniosła 332,5 mln zł, tj. 17,8% dochodów bieżących.

Dbałość o wyniki i dobre zarządzanie Miastem potwierdza ocena agencji ratingowej Fitch na poziomie BBB+, z perspektywą stabilną.

Wykonanie budżetu za 2015 rok, informacja o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdanie finansowe, zostały pozytywne zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową i niezależnego biegłego rewidenta.

Źródło: Urząd Miasta Szczecin