Utworzenie parku linearnego zamiast drogi na ul. Cyfrowej to propozycja szczecińskiego radnego

Szczeciński radny, Andrzej Radziwinowicz, kwestionuje budowę ulicy Cyfrowej. W zamian za to proponuje utworzenie w tym miejscu parku linearnego. W tej sprawie skierował do Prezydenta Szczecina interpelację.

Od lat uważam, ze to niepotrzebna inwestycja, która będzie kosztowała miliony złotych, równocześnie nie przynosząc adekwatnych korzyści mieszkańcom Szczecina. Inwestycja wymusi też prawdopodobnie wycinkę dużych starych drzew w Parku Karpińskiego. Byłby to wielki skandal gdybyśmy dokonali rzezi drzew w celu budowy niepotrzebnej drogi służącej głównie pracownikom Technoparku. – napisał w swojej interpelacji Andrzej Radziwinowicz.

Obecnie, jak zgłaszają radnemu mieszkańcy, przejeżdżają tamtędy nielegalnie kierowcy chcący skrócić sobie drogę na odcinku Technopark – ul. Krasińskiego. Zdaniem Radziwinowicza należy ochronić znajdującą się tam bioróżnorodność i skorzystać z tego naturalnego szlaku spacerowego, tworząc park linearny.

W swojej interpelacji prosi o odpowiedź na następujące pytanie: Czy jest możliwość dokonania zmian w dokumentach przestrzennych, zrezygnowanie z planów budowy drogi (ul. Cyfrowa) w tym miejscu oraz stworzenie parku linearnego od ul. Krasińskiego do Parku Karpińskiego?

Odpowiedź Miasta

Z odpowiedzi udzielonej przez Zastępcę Prezydenta Michała Przepiery dowiadujemy się, że przedłużenie ulicy Cyfrowej do ulicy Krasińskiego wynika z wypracowanej wspólnie z mieszkańcami wizji zagospodarowania i rozbudowy obszaru osiedla Niebuszewo. W toku konsultacji ustalono nowe rozwiązanie komunikacyjne dla obszaru ronda Giedroycia  i odstąpiono od połączenia ulicą klasy zbiorczej ulicy Krasińskiego z ulicą Staszica, w celu ochrony zabytkowych kamienic przy ulicy Długosza i dopełnienie kwartału nową zabudową (teren dawnej fabryki Stowera). Zmiana ta wymaga rozproszenia usługi komunikacyjnej w otoczeniu ronda.

Stąd, zgodnie z obowiązującą decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ZRID, przedmiotowy teren przeznaczony jest na teren drogi dojazdowej, objętej obszarem ruchu uspokojonego, która będzie obsługiwała również projektowany teren usług wraz z zielenią urządzoną. Dlatego też nie jest możliwa rezygnacja z inwestycji.

Pełna treść odpowiedzi TUTAJ.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl