Uniwersytet Szczeciński zaprasza na Areopag – wyjątkowe wydarzenie, które będzie transmitowane online

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego organizuje Areopag – specjalne wydarzenie naukowo-społeczne, które będzie można zobaczyć na żywo.

Areopag odbędzie się w sali sesyjnej Rady Miasta Szczecina w dniu 27 stycznia 2023 roku o godz. 18:00. Będzie on transmitowany na żywo w Internecie na portalach Facebook i YouTube Wydziału Prawa i Administracji US.

Rolę areopagitów przyjęli: prof. Ewa Łętowska, prof. Marek Safjan, prof. Marek Zubik, prof. Jerzy Zajadło oraz prof. Adam Bodnar. Obrady Areopagu poprowadzi red. Jacek Żakowski. Przebieg dyskusji na bieżąco będzie ilustrował gość specjalny – sędzia Arkadiusz Krupa, znany jako autor satyrycznych rysunków, które umieszcza na stronie Ślepym Okiem Temidy.

Na czym będzie polegało wydarzenie?

Areopag to oryginalny format dyskusji, która ma połączyć elementy rzetelnej debaty naukowej uznanych specjalistów w swojej dziedzinie z potrzebą przystępnego przekazania tych doniosłych treści szerokiemu gronu odbiorców. W czasach antycznych najwybitniejsi dostojnicy rozstrzygali na Areopagu sprawy wielkiej wagi państwowej. Współczesny Areopag, na który zaprasza US, zgromadzi najbardziej znamienitych prawników. Zajmą się oni rozważeniem, szczególnie istotnego zagadnienia – pojmowaniem praworządności. Areopagici postarają się odpowiedzieć na pytanie: czy współczesne mechanizmy prawne nadążają za procesami społecznymi?

Prof. Ewelina Cała-Wacinkiewicz, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji US

Organizowany przez nas Areopag jest unikalnym wydarzeniem, które podejmuje szczególnie doniosły i aktualny problem. Praworządność, będąc fundamentem demokratycznego państwa prawnego, jest niezwykle istotnym zagadnieniem. Antyczne wezwanie, które brzmi bądźmy niewolnikami prawa, abyśmy mogli być wolni, nadal pozostaje aktualne. Prawo, które jest regulatorem stosunków społecznych i wyznacza ramy podejmowanych działań, jest jednocześnie konstrukcją, utrzymującą właściwy sposób funkcjonowania każdego z nas w społeczeństwie. Jednakże otaczająca nas rzeczywistość niezwykle dynamicznie zmienia się w ostatnim czasie. Powstaje więc pytanie, czy prawo nadąża za tak szybko zmieniającą się rzeczywistością i jaka funkcja winna mu być współcześnie przypisana. W Europie znów do władzy dochodzą ruchy, popierające lekceważenie przyjętych ram prawnych. Ustrój określany jako demokracja nieliberalna zyskuje w Europie kolejnych zwolenników. Czy mamy receptę, by bronić praworządności i by rządy prawa wyznaczały granice naszych działań? Tego chcemy dowiedzieć się od areopagitów.

Partnerami wydarzenia są Uniwersytet Szczeciński, Okręgowa Rada Adwokacka w Szczecinie, Izba Komornicza w Szczecinie, wydawnictwo C.H. Beck, Courtyard by Mariott Szczecin City oraz Kancelaria Komornika Sądowego Marcina Borka.

Wydarzenie będzie on transmitowane na żywo w Internecie na portalach FacebookYouTube Wydziału Prawa i Administracji US.

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl