Unikalny sprzęt od Fundacji WOŚP już wkrótce w szpitalu „Zdroje”

Już za trzy miesiące do szpitala „Zdroje” w Szczecinie trafi unikalny sprzęt do operacyjnego leczenia padaczek lekoopornych oraz dwa aparaty EEG. Będą to kolejne dary od WOŚP dla tej placówki.

Zestaw składa się z kilku urządzeń. Pierwszym jest bardzo nowoczesny aparat do badania funkcji bioelektrycznych mózgu. Drugim urządzeniem jest specjalny robot, który wykorzystywany będzie do zrobienia możliwie najmniejszych otworów w czaszce i do precyzyjnego umieszczenia elektrod w mózgowiu. Kolejnym elementem zakupionego przez Orkiestrę zestawu jest nowoczesny mikroskop umożliwiający trójwymiarowe widzenie pola operacyjnego oraz barwienie miąższu mózgowego w poszukiwaniu ognisk patologicznych. To nie pierwsza darowizna od WOŚP. Rok temu był to między innymi nowoczesny aparatu do hipotermii noworodków.

Historia Nikodema

Nikodem po operacji padaczki z mamą Anną, fot. Magdalena Knop

Nikodem ma 9 lat. W trzecim miesiącu życia lekarze wykryli w jego mózgu torbiel, która została endoskopowo usunięta. Niestety, od tego czasu rozwój chłopca nie przebiegał już prawidłowo. Gdy skończył 4 lata pojawiły się u niego także napady padaczkowe – silne i uciążliwe, bo występujące kilka razy dziennie. Po konsultacjach i badaniach diagnostycznych specjaliści ze szpitala „Zdroje” zakwalifikowali chłopca do zabiegu. Pod koniec października zespół neurochirurgów pod kierownictwem prof. dr. hab. n. med. Leszka Sagana przeprowadził u niego operację usunięcia ogniska padaczkorodnego.

Tydzień po zabiegu, mama z radością komentuje jego efekty:

– Nie boję się użyć słowa spektakularne. Przez wszystkie te dni synek miał tylko jeden napad, a lekarze uspokajają, że to normalne, że pojedyncze epizody mogą się jeszcze sporadycznie zdarzać.mówi pani Anna.

Nikodem jest jednym z kilkunastu dzieci z rozpoznaną padaczką lekooporną zoperowanych w tym roku w szpitalu „Zdroje”.

– Przez kilka lat próbowaliśmy pomóc Nikosiowi, ale żadne leki na niego nie działały. Dopiero operacja pozwoliła przerwać ten męczący i wykańczający ciąg napadów. Jesteśmy bardzo wdzięczni całemu zespołowi za pomoc, jakiej tutaj synkowi udzielono – podsumowuje mama Nikodema.

Trudny rok 2020 

Z powodu pandemii liczba wykonanych operacji planowych jest niższa, niż z reguły. W latach ubiegłych specjaliści przeprowadzali rocznie po kilkadziesiąt operacji u najmłodszych pacjentów z padaczką oporną na leczenie farmakologiczne. To także tutaj dwa lata temu rozpoczęło działalność pierwsze w Polsce ponadregionalne Centrum Leczenia Padaczek Lekoopornych, które tworzą Klinika Neurologii Rozwojowej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku oraz Oddział Kliniczny Neurochirurgii Dziecięcej PUM szpitala „Zdroje” w Szczecinie.  Dwa renomowane i rozpoznawalne na zdrowotnej mapie kraju podmioty utworzyły wówczas ośrodek, który daje pacjentom z całego kraju szanse na diagnostykę i leczenie operacyjne padaczek lekoopornych pod okiem doświadczonych specjalistów, w warunkach spełniających wysokie standardy opieki. A już wkrótce standardy te będą jeszcze wyższe – śmiało można powiedzieć, że na najwyższym światowym poziomie. Już za trzy miesiące do placówki trafi unikalny zestaw do diagnozowania i leczenia neurochirurgicznego padaczek u dzieci, komplementarnie dopełniając posiadane dotychczas zasoby sprzętowe. Wszystko dzięki Fundacji WOŚP, która w połowie października przeprowadziła 55 Konkurs Ofert. W jego efekcie zamówiono kilkadziesiąt nowoczesnych urządzeń dla 22 ośrodków prowadzących diagnostykę i leczenie z zakresu neurologii oraz neurochirurgii dziecięcej za łączną kwotę ponad 27 mln zł. Wśród nich znalazły się także dwa zestawy zaawansowanych urządzeń do diagnostyki i leczenia neurochirurgicznego padaczek u dzieci. Jeden z nich już na początku 2021 roku pojawi się w szpitalu „Zdroje”.

Sprzęt od Fundacji WOŚP

– Otrzymany sprzęt nie tylko poprawi i usprawni dotychczasowe operacyjne leczenie padaczek lekoopornych, ale przede wszystkim bardzo „przesunie” granicę tego leczenia. Nasz nowy nabytek umożliwi diagnozowanie i znajdywanie położonych bardzo głęboko w strukturach mózgu ognisk padaczkorodnych, które dotychczas były trudne do zlokalizowania przy zastosowaniu standardowego monitorowania śródoperacyjnego powierzchni mózgu. Jednocześnie pozwoli na niszczenie i usuwanie tych ognisk w sposób minimalnie inwazyjny dzięki wykorzystaniu wąskiej prowadnicy laserowej wprowadzanej przez niewielki otwór w czaszce. tłumaczy prof. dr hab. n. med. Leszek Sagan, specjalista neurochirurgii dziecięcej – Sprzęt, który zostanie przekazany do Oddziału Klinicznego Neurochirurgii Dziecięcej, będzie służył przede wszystkim do leczenia operacyjnego padaczki lekoopornej czyli padaczki, która nie poddaje się żadnemu z rodzajów leczenia zachowawczego. Unikalność zestawu, który otrzymamy, polega na tym, że jest to kompilacja wysokospecjalistycznych, bardzo wysublimowanych urządzeń służących do leczenia operacyjnego padaczki, a więc nie tylko do usuwania ognisk padaczkorodnych, ale również ich poszukiwania w trakcie zabiegu, czyli także do tak zwanej diagnostyki inwazyjnej. Całość obecnie przez nas  posiadanych i tych przekazanych przez WOŚP urządzeń stworzy unikalny, zintegrowany zestaw, jakim rzadko mogą się pochwalić europejskie czy nawet światowe ośrodki  zajmujące się tego rodzaju leczeniem. kontynuuje prof. Leszek Sagan.

Zestaw, który już za trzy miesiące trafi od WOŚP do szpitala „Zdroje”, składa się z kilku urządzeń. Pierwszym jest bardzo nowoczesny aparat do badania funkcji bioelektrycznych mózgu – czyli do wykonywania badań śródoperacyjnych EEG z możliwością umieszczania wąskich elektrod w ośrodkach głęboko położonych w strukturach mózgu. Umożliwia on poszukiwanie ognisk padaczkorodnych zupełnie niedostępnych przy zastosowaniu tradycyjnych metod operacyjnych. Drugim urządzeniem jest specjalny robot, który wykorzystywany będzie do zrobienia możliwie najmniejszych otworów w czaszce i do precyzyjnego umieszczenia elektrod w mózgowiu. Kolejnym elementem zakupionego przez Orkiestrę zestawu jest nowoczesny mikroskop umożliwiający trójwymiarowe widzenie pola operacyjnego oraz barwienie miąższu mózgowego w poszukiwaniu ognisk patologicznych. Mikroskop powiązany będzie bezpośrednio ze stacją nawigacji, która „widząc” mózg chorego w trakcie operacji w podczerwieni pokazuje operatorowi aktualną lokalizację narzędzi operacyjnych na wyświetlanym jednocześnie obrazie rezonansu magnetycznego mózgu tego chorego.  Całość sprzętu od Fundacji WOŚP dopełnia urządzenie laserowe, które służy do niszczenia głęboko położonych ognisk padaczkorodnych w mózgowiu. Urządzenie wyposażone jest w prowadnicę laserową, którą wprowadza się w sposób bardzo precyzyjny do niepożądanych ognisk w obrębie mózgu celem ich zniszczenia, a samo niszczenie odbywa się podczas bezpośredniej obserwacji, w czasie rzeczywistym, wiązki laserowej w obrazie rezonansu magnetycznego.

Wyprzedzamy XXI wiek

– Sprzęt, który już wkrótce trafi na oddział jest bardzo nowoczesny, wyszukany. Można powiedzieć, że jest on z granicy możliwości technicznych, jakie są w tej chwili dostępne na świecie. wyjaśnia prof. Leszek Sagan Umożliwi on udzielenie pomocy dzieciom z padaczką lekooporną z całej Polski. Będzie wykorzystywany także do leczenia dzieci z głęboko położonymi zmianami nowotworowymi. Jego ogromnym atutem jest mała inwazyjność oraz precyzja. Pozwoli usunąć zmiany, których dotychczas nie można było zoperować z wykorzystaniem standardowych metod operacyjnych.

Oddział Kliniczny Neurochirurgii Dziecięcej PUM szpitala „Zdroje” w Szczecinie jest strategicznie położonym, wysokospecjalistycznym ośrodkiem neurochirurgicznym. Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnieni w nim specjaliści przeprowadzili kilka pionierskich, unikalnych w skali kraju zabiegów operacyjnych, wprowadzając nową jakość w standardzie postępowania z chorobami ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego. Wśród nich istotnym punktem były także operacje związane z usuwaniem ognisk padaczkorodnych u dzieci. Neurochirurdzy posiadają bogate doświadczenie w leczeniu padaczek wszystkimi dostępnymi metodami operacyjnymi, uzyskując bardzo dobre efekty terapeutyczne.

Specjalistyczny zestaw do leczenia padaczek lekoopornych to nie jedyny zakup w ramach 55. Konkursu Ofert dla szpitala „Zdroje”. Już wkrótce na tutejszy Oddział Neurologii Wieku Rozwojowego i Pediatrii trafią także dwa aparaty EEG – przenośny oraz video EEG z holterem.

– Wsparcie, jakie po raz kolejny otrzymujemy od WOŚP, można określić jednym słowem: nieocenione. Szczególnie w obecnym czasie, gdy wielu szpitalom brakuje środków na prowadzenie bieżącej działalności placówek, inwestycje w sprzęt z najwyższej półki jakościowej są po prostu poza możliwościami tych jednostek. Tym bardziej dziękujemy Fundacji za dostrzeżenie fantastycznego potencjału, doświadczenia i wiedzy naszych specjalistów. Połączenie tego ogniwa z super nowoczesnym sprzętem od Orkiestry da nam możliwość zagwarantowania najmłodszym pacjentom leczenia na światowym wręcz poziomie, w oparciu o metody dotychczas niedostępne w naszym kraju.” podsumowuje dr n.med. Łukasz Tyszler, dyrektor szpitala „Zdroje”.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl