Ulica Jodłowa już otwarta

Długo wyczekiwane przez mieszkańców zakończenie prac na ulicy Jodłowej stało się faktem. Chociaż drogowców będzie można jeszcze spotkać w rejonie placu budowy, to zapory już zniknęły i można w pełni korzystać z wyremontowanej jezdni i chodników.

Zadanie miało na celu nie tylko poprawę bezpieczeństwa i komfortu przejazdu. Remont drogi został wykonany przy uwzględnieniu istniejącego przebiegu i szerokości jezdni.

Wymieniona została nawierzchnia, a w celu poprawy bezpieczeństwa pojawiły się wyniesione skrzyżowania z ul. Kłosową oraz ul. Janusza – mówi Hanna Pieczyńska, rzecznik prasowy ZDiTM. – Remontowi zostały poddane także chodniki i zjazdy.

Zadanie było bardziej złożone. W jego skład wchodził także duży zakres robót branży sanitarnej – sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej i deszczowej:

„Modernizacja ul. Jodłowej w Szczecinie poprzez budowę jezdni i chodników” zostało realizowane w ramach zadania pn. „Renowacja sieci kanalizacyjnej w Szczecinie — Etap I i Etap III (zaprojektuj i wybuduj)” oraz „Renowacja i budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci wodociągowej (zaprojektuj i wybuduj) wraz z przebudową jezdni i chodników w ul. Jodłowej” prowadzonego przez ZWiK oraz ZDiTM.

/Źródło: UM Szczecin/