Straż Miejska przypomina: Tysiąc złotych mandatu za brak maseczki w przestrzeni publicznej

Nie wszyscy mieszkańcy miasta stosują się do nakazów takich, jak społeczny dystans, dezynfekcja rąk czy noszenie maseczki. Osobom nie stosującym się do obostrzeń wynikających z zagrożenia zakażeniem COVID-19 grożą mandaty w wysokości tysiąca złotych.

Strażnicy miejscy kontrolują placówki handlowe, a także komunikację miejską, przypominając o obowiązku zasłaniania nosa i ust. Niestety wciąż znajdują się osoby, które nie respektują obowiązujących przepisów.

Do dyżurnych straży wpływają skargi od współpasażerów na innych użytkowników komunikacji miejskiej, dotyczące niezachowania środków ostrożności w autobusach i tramwajach – informuje st. inspektor Joanna Wojtach, Rzecznik Straży Miejskiej Szczecin.Podobnie jest z klientami dużych sklepów. Po otwarciu, tak przecież upragnionym, galerii handlowych ponownie funkcjonariusze straży miejskiej ruszyli do tych placówek z powodu łamania przez niektórych klientów obowiązujących zasad i obostrzeń sanitarnych.

Od kilku miesięcy prowadzone są wyrywkowe kontrole w autobusach i tramwajach, na miejskich targowiskach i ostatnio ponownie w galeriach handlowych. Rzecznik Straży Miejskiej Szczecin, Joanna Wojtach apeluje:

Chcąc w zdrowiu i poczuciu bezpieczeństwa spędzić nadchodzące święta, nawet w gronie tylko najbliższych nam osób, trzeba tak niewiele zrobić. Wystarczy zasłonić usta i nos, rozsądnie i odpowiedzialnie zadbać o swoje zdrowie i zdrowie innych ! dać sobie i innym szansę na wyjście z tej epidemii.

Ważna informacja

Od kilku dni jest usankcjonowana prawnie nowelizacja ustawy tzw. covidowej, o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID 19. I tak w Art. 1. W ustawie z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2019 r. poz. 821 i 1238 oraz z 2020 r. poz. 568, 956, 1086 i 1517) w art. 116: znajduje się zapis:

§ 1a. Kto nie przestrzega zakazów, nakazów, ograniczeń lub obowiązków określonych w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, podlega karze grzywny albo karze nagany.

Straż Miejska przypomina, że nierespektowanie tego obowiązku może zakończyć się nałożeniem mandatu karnego w wysokości obecnie do 1000 zł w trybie art.116 Kodeksu Wykroczeń. Natomiast w przypadku odmowy przyjęcia mandatu funkcjonariusze skierują sprawę w formie wniosku do rozpatrzenia przez sąd.

Działania przeprowadzone przez Straż Miejską

Od 1 do 7 grudnia szczecińska Straż Miejska przeprowadziła 345 interwencji i kontroli. Zakończyły się one nałożeniem 40 sankcji karnych, w tym mandatów w wysokości 500 i 1000 zł. Tak wysokie mandaty zostały nałożone na osoby, które w sposób bardzo obraźliwy negowały obowiązki wynikające z pozostawania w tzw. czerwonej strefie.

Wpływy z mandatów za powyższe wykroczenia nie zasilają kasy budżetu Gminy. Będą one w ciągu 30 dni od ich nałożenia przekazywane na Narodowy Fundusz Zdrowia. Takie postępowanie jest zgodne z wytycznymi z Ustawy o przeciwdziałaniu sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID 19.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl