Turniej Muzyków Prawdziwych odbędzie się w nowej formule!

08:31
Turniej Muzyków Prawdziwych w nowej formule!
Źródło: Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie

Wkrótce w Filharmonii kolejne niezwykłe wydarzenie dla  miłośników muzyki tradycyjnej. Tym razem Turniej Muzyków Prawdziwych odbędzie się w nietypowej, eksperymentalnej formie. W dniach 8-10 września czekają nas przesłuchania konkursowe, koncerty i warsztaty, które przyciągną miłośników kultury ludowej.

Rekrutacja rozpocznie się już 26 maja. Główną ideą Turnieju Muzyków Prawdziwych jest stworzenie przestrzeni do dialogu między tradycyjną kulturą w jej surowej postaci a współczesnym, żywym doświadczeniem oraz tworzeniem nowych tradycji. Od samego początku festiwalu, otwarta formuła wydarzenia miała zachęcić do udziału wszystkich rodzajów wykonawców: zarówno profesjonalnych muzyków, amatorów, muzyków ludowych, jak i rekonstruktorów czy współczesnych interpretatorów.

Specjalna edycja Turnieju, o numerze 8,5, gromadzi entuzjastów tradycji, którzy starają się odczytać ją w niekonwencjonalny sposób. Przeplatają, łączą, próbkują lub konfrontują ją z innymi gatunkami muzycznymi, a nawet wychodzą poza znane ramy.

Turniej przyjmuje formę trzyetapowego konkursu.

Na pierwszym etapie uczestnicy zgłaszają swoje konkursowe zgłoszenia za pośrednictwem formularza internetowego. Następnie jury dokonuje selekcji i wybiera wykonawców zakwalifikowanych do finału. Podczas tego etapu finalistom udostępniane są materiały źródłowe, na podstawie których otrzymują specjalne zadanie. Przesłuchania konkursowe odbywają się podczas wrześniowej edycji Turnieju w siedzibie Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie.

W tym roku postanowiono rozszerzyć zasięg festiwalu na tereny Euroregionu Pomerania oraz kraje basenu Morza Bałtyckiego, uwzględniając związki historycznej tożsamości Szczecina z historią Europy Północnej.

Międzynarodowa rekrutacja rozpocznie się 26 maja.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl