Trwa Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Gdzie pomocy mogą szukać ofiary przestępstwa?

W dniach od 22 lutego do 28 lutego br. organizowany jest Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.

W tych właśnie dniach, w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Szczecinie oraz w prokuraturach rejonowych okręgu szczecińskiego, wybrani prokuratorzy będą pełnili telefoniczne dyżury. W trakcie rozmowy telefonicznej, osoby pokrzywdzone przestępstwem, będą mogły uzyskać wsparcie oraz informacje na temat przysługujących im uprawnień.

Dyżury telefoniczne pod numerem 91 883 80 70 w Prokuraturze Szczecin-Zachód w dniach 22-28 lutego 2021 r.:

 • Poniedziałek: 07.30-13.30 i 14.00-20.30
 • Wtorek: 07.30-13.30 i 14.00-20.30
 • Środa: 07.30-13.30 i 14.00-20.30
 • Czwartek: 07.30-13.30 i 14.00-20.30
 • Piątek: 07.30-13.30 i 14.00-20.30
 • Sobota: 10.00-13.00
 • Niedziela: 10.00-13.00

Grafik dyżurów telefonicznych w prokuraturach okręgowej i rejonowych dostępny w serwisie internetowym Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

Do kogo skierowana jest bezpłatna pomoc?

Bezpłatna pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków i osób im najbliższych świadczona jest dla:

 • osób pokrzywdzonych przestępstwem i bliskich tych osób, dotyczy każdego rodzaju przestępstwa, w tym przemocy w rodzinie, niealimentacji, wypadków komunikacyjnych, podbić, przestępstw seksualnych, oszustw i innych. Nie udziela się pomocy, jeżeli od czasu popełnienia przestępstwa lub wystąpienia jego skutków upłynął okres dłuższy niż 5 lat. Jednak w uzasadnionych wypadkach pomoc może być udzielona, następstwa przestępstwa są nadal odczuwalne (np. w wyniku przestępstwa seksualnego lub wypadku komunikacyjnego);
 • świadkom przestępstw i osobom im najbliższym, dotyczy zarówno osób które zostały wezwane w charakterze świadka przez prokuratora, policję lub sąd w charakterze świadka, jak i osób które nie posiadają takiego wezwania, a były świadkami przestępstwa i z tego powodu potrzebują wsparcia i porady.

Pomoc ma na celu łagodzenie skutków przestępstwa (skutków psychologicznych, materialnych, społecznych), ochronę przed wtórną wiktymizacją oraz przejście przez procedury prawne. Pomoc jest świadczona bez względu na miejsce zamieszkania pokrzywdzonego, bez względu na kryterium dochodowe.

Na jaką pomoc mogą liczyć pokrzywdzeni?

 • psychologiczna (interwencja kryzysowa, poradnictwo psychologiczne) dla dzieci i dorosłych,
 • psychoterapeutyczna dla dzieci i dorosłych,
 • konsultacje z psychiatrą,
 • prawna (adwokat, komornik, radca prawny),
 • mediacje,
 • organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza, tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika w celu udzielenia pomocy prawnej lub psychologicznej,
 • schronienie z zasobów Ośrodka,
 • materialna w zakresie m. in. finansowania kosztów tłumaczenia, leczenia, edukacji, szkoleń, przejazdów, zorganizowanego wyjazdu małoletniego, dofinansowanie do czynszu, bony żywnościowe oraz bony na zakup odzieży i środków czystości i higieny osobistej, inne.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl