Trwa nabór wniosków do programu „mikroDOTACJE 2019”

Program „mikroDOTACJE 2019” to kontynuacja rozpoczętego w 2016 roku programu wspierania organizacji pozarządowych ze Szczecina na zasadach regrantingu. W tym roku na realizację oddolnych inicjatyw przeznaczonych zostało osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych, a nabór wniosków potrwa do 14 marca br.

W tym roku celem programu jest wspieranie inicjatyw lokalnych dotyczących aktywizacji mieszkańców i organizacji pozarządowych.

Dzięki systemowi „mikroDOTACJI” projekty realizowane przez organizacje pozarządowe mogą angażować większą ilość osób realizujących projekty, ale także odbiorców tych działań. Środki finansowe przeznaczone na organizację i prowadzenie małych inicjatyw, zwiększają społeczne zaangażowanie, a także rozbudzają nowe inicjatywy i możliwości wśród mieszkańców Szczecina.

Kwota osiemdziesięciu pięciu tysięcy złotych pozwoli na sfinansowanie minimum czterdziestu trzech mikroDOTACJI (średnio dwa tysiące złotych na każdą).

Fot. Materiały Urzędu Miasta Szczecin

Tematyka działań realizowanych przez organizacje może być dowolna – od organizacji spotkań po wydarzenia w przestrzeni miasta. Każdy pomysł wart jest realizacji, a często niewielkie nawet nakłady pieniężne mogą rozbudzić duże działania, które mają wpływ na nasze miasto czy podwórka.

Program „mikroDOTACJE” swoim wsparciem finansowym obejmuje inicjatywy i działania, które spełniają m.in. następujące warunki:

  • mieszczą się w zakresie działań pożytku publicznego, określonym w art. 4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  • inicjują działania na rzecz odbiorców
  • nie finansują, nie współfinansują i nie łączą się z innymi działaniami realizowanymi przez Gminę Miasto Szczecin (w tym m.in. Szczeciński Budżet Obywatelski, Inicjatywa Lokalna)
  • nie stanowią wkładu finansowego i merytorycznego do już realizowanych zadań publicznych finansowych ze środków Gminy Miasto Szczecin
  • są realizowane przez szczecińskie organizacje dla mieszkańców Gminy Miasto Szczecin

Na początku marca odbędą się spotkania informacyjne. Uczestnikami spotkań mogą być przedstawiciele organizacji pozarządowych (lub grup nieformalnych) działających na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Terminy spotkań:

  • 5 marca 2019, godz. 17.00, Sektor 3, al. Wojska Polskiego 63
  • 8 marca 2019, godz. 11.00, Sektor 3, al. Wojska Polskiego 63

Dodatkowo, przez cały okres trwania konkursu i programu „mikroDOTACJE” istnieje też możliwość organizacji indywidualnych spotkań informacyjnych i doradczych (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu).

Od 2016 roku Operatorem środków finansowanych pochodzących z budżetu Gminy Miasto Szczecin jest Fundacja Sektor 3, która prowadzi Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 Szczecin.

Więcej informacji o programie na stronie http://mikrodotacje.pl.

Autor: KR szczecin@infoludek.pl