Trwa nabór do Żeglarskiej Reprezentacji Szczecina TTSR

Rozpoczął się nabór do Żeglarskiej Reprezentacji Szczecina na regaty The Tall Ships Races 2021. Na szczecinian, którzy chcą dołączyć do załogi i reprezentować nasze miasto czeka 132 miejsc. W regatach w barwach Szczecina wystartują: żaglowiec POGORIA oraz jacht DAR SZCZECINA.

Reprezentacja rozpocznie regaty w Kłajpedzie, następnie odwiedzi Turku, Tallinn, Mariehamn i zakończy wielkim finałem w Szczecinie. Rekrutacja do Żeglarskiej Reprezentacji Szczecina będzie trwać w terminie: 01.02.2021-07.04.2021 r. 

Kto może zgłosić się do reprezentacji:

 • osoby, które najpóźniej w dniu 01.06.2021 r. będą miały ukończony 15 rok życia (pierwszeństwo w rekrutacji mają osoby w grupie wiekowej od 15 do 25 lat),
 • mieszkają, pracują lub uczą się w Polsce (pierwszeństwo w rekrutacji mają osoby mieszkające, uczące się, pracujące w Szczecinie),
 • posiadają zdolności i umiejętności artystyczne, sportowe lub żeglarskie,
 • są odpowiedzialne i zaangażowane w pracę i podjęte działania,
 • są kreatywne i otwarte na ludzi i świat,
 • znają języki obce w stopniu komunikatywnym,
 • posiadają dobry stan zdrowia,
 • posiadają umiejętność pływania wpław,
 • chcą przeżyć niezapomnianą, żeglarską przygodę.

Uczestnicy Żeglarskiej Reprezentacji mogą liczyć na:

 • zorganizowanie szkoleń przygotowawczych przed rozpoczęciem Rejsu dla załogi Pogorii,
 • wyposażenie Uczestników w ubiór z logo regat The Tall Ships Races 2021,
 • wyczarterowanie jednostki na potrzeby Rejsu,
 • zakwaterowanie i wyżywienie na jednostce podczas Rejsu,
 • transport Uczestników ze Szczecina do portu wymiany załóg i transport powrotny,
 • ubezpieczenie podczas szkoleń i Rejsu w zakresie: NNW, OC w życiu prywatnym, kosztów leczenia za granicą,
 • opiekę nad osobami niepełnoletnimi.

Każdy uczestnik Żeglarskiej Reprezentacji zobowiązany jest:

Uczestnik przydzielony do załogi STS POGORIA zobowiązuje się do udziału w szkoleniach przygotowujących do regat The Tall Ships Races 2021. Koordynator Projektu przewiduje organizację szkoleń w Centrum Żeglarskim zgodnie z poniższym harmonogramem:

12 czerwca 2021 – etap 1
13 czerwca 2021 – etap 2
26 czerwca 2021 – etap 3
Wniesienie opłaty za udział w Projekcie, po zakwalifikowaniu i przydzieleniu do jednostki.

Jak wziąć udział w rekrutacji do Żeglarskiej Reprezentacji Miasta Szczecin na The Tall Ships Races 2021?

Aby wziąć udział w rekrutacji należy na stronie Centrum Żeglarskiego kliknąć przycisk ZGŁOŚ SIĘ i postępować zgodnie z instrukcjami.
Po zarejestrowaniu konta i wypełnieniu deklaracji na adres mailowy przyjdzie e-mail zwrotny dopuszczający przesłaną deklarację.
Po otrzymaniu mailowej akceptacji, deklarację należy wydrukować, podpisać i przesłać pocztą do Centrum Żeglarskiego, ul. Przestrzenna 19, 70-800 Szczecin lub dostarczyć osobiście wrzucając do urny, która znajduje się na parterze budynku Administracji Centrum Żeglarskiego (adres jak wyżej).
Po zakończeniu rejestracji online Organizator wybierze skład Reprezentacji, o czym poinformuje uczestników e-mailem.
Szczegółowe warunki udziału zawiera Regulamin.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl