#TPDprzeciwkoPRZEMOCY – kampania społeczna

12:11
#TPDprzeciwkoPRZEMOCY

„#TPDprzeciwkoPRZEMOCY” to kampania społeczna Towarzystwa Przyjaciół Dzieci mająca na celu zwrócenie uwagi na problem przemocy wobec dzieci.  Głównym celem jest nie tylko zwiększanie świadomości, ale także mobilizacja do działań mających na celu ochronę najmłodszych przed wszelkimi formami krzywdy.

Przemoc wobec dzieci to niedopuszczalne wykroczenie, które wymaga natychmiastowej i zorganizowanej reakcji społecznej. Wspólnie możemy skutecznie przeciwdziałać temu zjawisku i stworzyć bezpieczne środowisko dla każdego dziecka. To słowa prezesa Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Zygmunta Pyszkowskiego na inauguracji działań mających na celu podniesienie świadomości społeczeństwa na temat coraz powszechniejszej przemocy wobec najmłodszych. Od początku listopada specjaliści, pedagodzy i wychowawcy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci łączą siły i angażują się w różne inicjatywy dotyczące sytuacji dzieci w rodzinie, szkole i innych instytucjach.

Listopad nie został wybrany przypadkowo. Dla nas jest to miesiąc szczególnej uwagi poświęconej prawom dziecka. Każdego roku w okolicach 20 listopada, obchodzimy rocznicę uchwalenia Konwencji o prawach dziecka, starając się zwrócić uwagę społeczeństwa na prawa dzieci. Nasza codzienna praca jest poświęcona poprawie sytuacji dziecka, zapobieganiu rozpadu rodzin, przeciwdziałaniu przemocy, odrzucaniu, stygmatyzacji i wyrównywaniu szans dzieci na terenach wiejskich. Zazwyczaj działamy, ale w listopadzie mówimy o tym również” – dodał Pyszkowski.

W ramach kampanii #TPDprzeciwkoPRZEMOCY odbyła się społeczna debata zorganizowana we współpracy z Komendą Miejską Policji w Szczecinie, dotycząca wsparcia dziecka w sytuacji kryzysowej przez policję i inne instytucje. W nadchodzących tygodniach będą także publikowane artykuły i webinary dotyczące depresji, sytuacji dziecka podczas rozwodu rodziców, niebezpieczeństw związanych z patoinfluencerami, cyberprzemocy, etykietowania i przemocy rówieśniczej.

Młodzież również zaangażowała się w kampanię, przygotowując plakat nawiązujący do baśni Trzech Małych Świnek, zwracając uwagę na zagrożenia związane z korzystaniem z internetu. Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci weźmie udział w kampanii Biała Wstążka organizowanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w grudniu, skupiającej się szczególnie na problemie cyberprzemocy. W planach są także dni otwarte placówek prowadzonych przez TPD, podczas których mieszkańcy Szczecina i okolic będą mogli dowiedzieć się więcej o działalności tych placówek i wziąć udział w bezpłatnych spotkaniach na temat przemocy rówieśniczej, uzależnień czy cyberprzemocy.

Zaplanowane spotkania

Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny TPD;
04.12. godz. 13:00-16:00,
Al. Jana Pawła II 42/U9, 71-415 Szczecin

Spotkanie ze społeczną Rzecznik Praw Dziecka TPD, psychologiem, pedagogiem i prawnikiem w temacie przemocy – jak reagować, gdzie szukać pomocy, prawo a przemoc.

Drzwi otwarte Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego TPD dla dzieci i młodzieży z ADHD i Zespołem Aspergera;
04.12. godz. 17:00-20:00,
ul. Pocztowa 31-33
Spotkanie pn. „Bądź gotowy na przyjęcie Pomocy przeciwko Przemocy”

Drzwi otwarte Placówek Wsparcia Dziennego (PWD) prowadzonych przez TPD na terenie Gminy Szczecin:

  1. Potulicka 29,70-234 Szczecin – specjalistyczna PWD
  2. 9 Maja 17,70 – 136 Szczecin – specjalistyczna PWD
  3. Światowida 93/U1, 71-726 Szczecin
  4. Parkowa 64/U2, 71-621 Szczecin – specjalistyczna PWD
  5. Ziemowita 6, Szczecin – specjalistyczna PWD
  6. Rymarska 46, 77 – 702 Szczecin – specjalistyczna PWD
  7. Kasztanowe 85, 71-015 Szczecin
  8. Iwaszkiewicza 107/U, Szczecin

Harmonogram planowanych spotkań będzie dostępny na stronie internetowej i w mediach społecznościowych prowadzonych przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.

http://www.tpd.szczecin.pl/ oraz https://www.facebook.com/tpdszczecin/

Projekt  Cyfrolatki

W województwie zachodniopomorskim ruszyła druga edycja projektu Cyfrolatki, inicjatywy realizowanej od 2019 roku na terenie całej Polski przez Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci we współpracy z PEPCO. Celem projektu jest skierowanie uwagi na rosnący problem zagrożeń cybernetycznych, hejtu w Internecie oraz ich negatywnych konsekwencji. W obecnej edycji projektu do udziału w warsztatach zostali zaproszeni podopieczni oraz wychowawcy placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.

W ramach projektu, młodzież będzie miała okazję zaznajomić się z zagrożeniami występującymi w Internecie, takimi jak hejt i mowa nienawiści, oraz dowiedzieć się, jak należy na nie reagować. Ponadto, uczestnicy wspólnie z koordynatorem projektu opracują własną kampanię przeciwdziałającą cyberprzemocy. To doskonała okazja do zdobycia nowych umiejętności cyfrowych, takich jak obsługa mediów społecznościowych, projektowanie grafik i plakatów, tworzenie krótkich filmów oraz zarządzanie projektami.

Zobacz także:

Tydzień Praw Dziecka – jak chronić i realizować prawa dzieci i młodzieży

Warsztaty o przeciwdziałaniu przemocy, dyskryminacji, dbaniu o zdrowie psychiczne prowadzone przez Martę Frej i Danutę Sowińską