Torowa rewolucja. Zmiany na Niebuszewie.

W najbliższą sobotę otwarte dla ruchu zostanie Rondo Sybiraków, a kierowców czekają kolejne zmiany organizacji ruchu.

Zmiany na Niebuszewie
Zmiany na Niebuszewie Zmiany na Niebuszewie

Podczas kolejnego etapu prace prowadzone będą w dalszym ciągu na ulicy Kołłątaja na odcinku od ronda Giedroycia do Ronda Sybiraków oraz wzdłuż ulicy Asnyka na odcinku od Ronda Sybiraków do ul. Boguchwały. Oprócz tego wyłączony z ruchu zostanie pozostały odcinek ulicy Asnyka do Dworca Niebuszewo, ulica Orzeszkowej na odcinku od ul. Kołłątaja do Asnyka, oraz ulica Boguchwały. Prace odbywać się będą przy całkowitym zamknięciu ruchu w ciągu tych ulic.

Można się spodziewać następujących zmian:

  • otwarcie dla ruchu ronda Sybiraków wraz z wlotami ulicy Niemcewicza oraz ul. Kołłątaja od strony północnej
  • zamknięcie przejazdu przez plac budowy w ciągu ul. Kadłubka. Na obydwu odcinkach dochodzących do placu Budowy wprowadzony zostanie na niej ruch dwukierunkowy

W dalszym ciągu obowiązywać będą następujące zmiany w organizacji ruchu drogowego:

  • W ciągu alei Wyzwolenia na odcinku od ulicy Odzieżowej do ronda Giedroycia, wewnętrzny pas ruchu przeznaczony jest wyłącznie dla pojazdów komunikacji miejskiej, z wyjątkiem odcinka przez skrzyżowaniem z ulicą Felczaka, gdzie możliwy jest z tego pasa skręt w lewo dla wszystkich pojazdów.
  • W ciągu alei Wyzwolenia na odcinku od ulicy Krasińskiego do Ronda Giedroycia wewnętrzny pas ruchu przeznaczony jest wyłącznie dla pojazdów komunikacji miejskiej
  • Wjazd z ronda Giedroycia na ul. Kołłątaja możliwy jest tylko dla autobusów komunikacji miejskiej wjeżdżających na pętlę „Kołłątaja”. Ruch na pętli odbywa się w przeciwnym kierunku niż obecnie. Autobusy wyjeżdżają przez ulicę Barbary do ulicy Długosza
  • Ulica Długosza na odcinku od ul. Św. Barbary do al. Wyzwolenia jest ulicą jednokierunkową w kierunku al. Wyzwolenia
  • Na skrzyżowaniu ulic Naruszewicza – Kołłątaja – Kadłubka zmienione zostało pierwszeństwo przejazdu
  • w ciągu ulicy Staszica, buspas wyznaczony w ciągu tej ulicy dociągnięty został do Ronda Giedroycia, w związku z tym dojazd dla pozostałych pojazdów możliwy jest tylko jednym pasem.
  • Zamknięty został przejazd ulicą Boguchwały
  • Na skrzyżowaniu ulic Orzeszkowej – Kołłątaja – Warcisława, na wlocie od ulicy Orzeszkowej dopuszczony zostanie skręt w lewo w ulicę Warcisława

Wprowadzenie kolejnego etapu czasowej organizacji ruchu w ramach Torowej rewolucji planowane jest na koniec lipca w rejonie Placu Rodła.

tory
Fot. UM Szczecin

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl