Torowa rewolucja: odbiór odpadów w rejonie inwestycji na Niebuszewie

Przebudowa torowisk oznacza brak dojazdu do nieruchomości położonych wzdłuż ulic: Boguchwały, Asnyka, Niedużej i Orzeszkowej. Dla mieszkańców podstawione zostały pojemniki zastępcze na odpady.

Odbiory odpadów zmieszanych z punktów zastępczych realizowane będą: 3 x w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek).

Odbiory papieru, tworzyw i metalu: 1x w tygodniu (poniedziałek);  szkła: 1x w tygodniu (wtorek).

Odbiór odpadów BIO z brązowych pojemników odbywać się będzie zgodnie z harmonogramami. Aby pojemniki na bio zostały opróżnione należy w dniu odbioru ustawić je przy pojemnikach zastępczych.

Lokalizacja pojemników w załączniku 

/Źródło: UM Szczecin/