„Torowa rewolucja”, czyli totalna przebudowa torów i sieci trakcyjnej

09:11
Torowa rewolucja
Fot. Tramwaje szczecińskie

Torowa rewolucja, czyli „Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną od pl. Żołnierza do pętli Niebuszewo oraz w ciągu pl. Żołnierza Polskiego — ul. Matejki — ul. Piłsudskiego (do pl. Rodła)” to jedna z największych inwestycji i najbardziej skomplikowane logistycznie zadanie w Szczecinie.

Ogromne tempo prac i sprawna organizacja robót widoczne są we wszystkich trzech miejscach, gdzie prowadzone są roboty związane z „torową rewolucją”.

Torowa rewolucja
Fot. Tramwaje szczecińskie

Jeszcze niedawno tramwaje jeździły po wyeksploatowanych już szynach, a teraz w centrum miasta spawane są już nowe rozjazdy i trwa budowa peronów przystankowych.

Fot. Tramwaje szczecińskie

Każdy dzień przynosi nowości na jednym z największych placów budowy w naszym mieście. Prace prowadzone są jednocześnie na 3 odcinkach.

Torowa rewolucja
Fot. Tramwaje szczecińskie

– Na Placu Żołnierza w zeszłym tygodniu prowadzone były roboty związane z zabudową rur osłonowych i istniejącego ciepłociągu, układaniem i zagęszczeniem warstwy stabilizacji czy spawaniem rozjazdu – mówi Hanna Pieczyńska, rzecznik prasowy spółki Tramwaje Szczecińskie. – Na Niebuszewie wykonywane były między innymi prace instalacyjne, wodno-kanalizacyjne i drogowe. Na ulicy Małopolskiej trwał montaż odwodnienia liniowego, widoczny jest też zarys nowego peronu tramwajowego.

Na co mieszkańcy Szczecina muszą być przygotowani w najbliższych dniach

Prace rozbiórkowe, czyli dalsza rozbiórka istniejącego torowiska i jezdni na skrzyżowaniu pl. Żołnierza Polskiego i Al. Niepodległości

Wykonanie koryta torowego wraz z podbudowami na pl. Żołnierza Polskiego

Wykonanie podbudów drogowych na Niebuszewie

Frezowanie istniejącej jezdni wraz z rozbiórką podbudów na ul. Matejki

Wykonanie betonowej zabudowy torów między Bramą Królewską, a ul. Mazowiecką oraz wzdłuż Alei Kwiatowej

Prace związane z wykonaniem torowiska na całym odcinku – spawanie i montaż szyn, wykonanie podlewów

Budowa peronu tramwajowego w ciągu ul. Matejki – prace brukarskie

Budowa i przebudowa istniejących sieci wodociągowych

Montaż koryt odwodnieniowych w ciągu torowiska

Wykonanie kanalizacji kablowej pod sygnalizację świetlną wzdłuż pl. Żołnierza Polskiego

Montaż nowych fundamentów pod słupy trakcyjne

Fot. Tramwaje szczecińskie

O zadaniu

Jest to jedna z największych inwestycji w naszym mieście, a z pewnością najbardziej skomplikowane logistycznie zadanie realizowane w Szczecinie.

Projekt przebudowy torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu al. Niepodległości 3 pl. Żołnierza Polskiego — Matejki — al. Wyzwolenia — pl. Rodła — rondo Giedroycia — Dworzec Niebuszewo zakłada poprawę infrastruktury tramwajowej na łącznym odcinku około 8 kilometrów toru pojedynczego, ale także kompleksowo odpowie na potrzeby pasażerów komunikacji miejskiej, pieszych, rowerzystów i kierowców.

Poprawi ich komfort i bezpieczeństwo. Zadanie jest skomplikowane i wymagające, zostało podzielone na kilka etapów.

Torowa rewolucja
Fot. Tramwaje szczecińskie

Zakres robót „torowej rewolucji” obejmuje:

 • przebudowę torowiska w al. Niepodległości oraz al. Wyzwolenia do ronda Giedroycia,
 • przebudowę torowiska w ciągu ul. Kołłątaja, ul. Asnyka,
 • przebudowę pętli Dworzec Niebuszewo,
 • przebudowę torowiska w ciągu pl. Żołnierza Polskiego, ul. Matejki i ul. Piłsudskiego,
 • przebudowę placu Rodła i placu Żołnierza Polskiego,
 • przebudowę torowiska wraz z siecią trakcyjną w pasie rozdziału na odcinkach wydzielonych oraz przebudowę całej ulicy na odcinkach torowiska wbudowanego w jezdnię (łącznie ok. 8034 mtp),
 • nadanie priorytetu dla komunikacji miejskiej na całym odcinku poprzez wykonanie pasów autobusowo-tramwajowych,
 • budowę przystanków „wiedeńskich” tramwajowych/przebudowę peronów przystankowych,
 • integrację przestanków autobusowych i tramwajowych,
 • ułatwienie przesiadek, poprawa komfortu obsługi pasażerów,
 • budowę wydzielonych miejsc postojowych,
 • budowę pasów rowerowych,
 • przebudowę chodników oraz zjazdów,
 • przebudowę sieci trakcyjnej,
 • przebudowę oświetlenia ulicznego,
 • przebudowę sygnalizacji świetlnej wraz ze zmianą organizacji ruchu.

Wykonawca — ZUE S.A ma 720 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy na zadanie pod nazwą „Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną od pl. Żołnierza do pętli Niebuszewo oraz w ciągu pl. Żołnierza Polskiego — ul. Matejki — ul. Piłsudskiego (do pl. Rodła)”.

Wartość umowy to 174 429 663,24 zł.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl