Szkoła Doktorska Uniwersytetu Szczecińskiego doceniona przez Kapitułę Konkursu Uczelnia Liderów 2024

10:35
Szkoła Doktorska Uniwersytetu Szczecińskiego
Fot. Materiały prasowe

Szkoła Doktorska Uniwersytetu Szczecińskiego została doceniona przez Kapitułę Konkursu Uczelnia Liderów 2024. Szkoła otrzymała Certyfikat Uczelni Liderów 2024 oraz nagrodę Lider Kompetencji Naukowych.

Nagrody w konkursie są przyznawane dla uczelni i ich jednostek, za przygotowanie oraz wdrożenie programu kształcenia mającego na celu wspieranie wśród studentów i doktorantów kreatywności, postaw proinnowacyjnych, umiejętności przywódczych, podejmowania decyzji, czy krytycznego myślenia.

Certyfikat otrzymują szkoły wyższe oraz ich jednostki organizacyjne, które:

  • deklarują i wykazują kształcenie u studentów umiejętności liderskich i postaw proinnowacyjnych;
  • podejmują starania, by uczyć praktycznie, w sposób ukierunkowany na kreowanie u studentów (słuchaczy) postaw i umiejętności przydatnych w pełnieniu roli liderów zmiany społecznej;
  • podejmują starania, by zapewnić edukację praktyczną ukierunkowaną na kształtowanie umiejętności przywódczych;
  • w sposób nowoczesny i autorski wspierają studentów i absolwentów w planowaniu ścieżek ich karier zawodowych;
  • promują przedsiębiorczość akademicką;
  • współpracują z otoczeniem społecznym i gospodarczym;
  • promują społeczną odpowiedzialność uczelni.

Drugi certyfikat „Lider Kompetencji Naukowych”, jest przyznawany uczelniom i ich jednostkom organizacyjnym, które w sposób szczególny dbają o kreowanie i rozwijanie u studentów i doktorantów umiejętności badawczych i kwalifikacji naukowych.

Szkoła Doktorska Uniwersytetu Szczecińskiego
Dyrektor Szkoły Doktorskiej prof. Korpysa z doktorantami / Fot. Materiały prasowe

/Źródło: Uniwersytet Szczeciński/