Szczecińskie dźwigozaury do renowacji

13:40

Za dwa miesiące powinniśmy poznać pierwotny kolor trzech zabytkowych żurawi stojących na Łasztowni. Rozpoczynają się bowiem prace renowacyjne, które na zlecenie Urzędu Miasta Szczecin wykona firma Mega z Gdyni.

Umowa ze spółką Mega, która jest także współwykonawcą trwającej przebudowy Nabrzeża Starówka, została podpisana 16 listopada. Na jej mocy gdyńska firma w ciągu 60 dni musi przywrócić zabytkowym żurawiom ich dawny blask.

Renowacja polegać będzie m.in. na obróbce powierzchni dźwigów, ustaleniu pierwotnego koloru poszczególnych elementów i ich malowaniu. Wszystko odbędzie się zgodnie z wykonaną wcześniej ekspertyzą stanu technicznego żurawi, która określa dokładny zakres prac i sposób ich przeprowadzenia.

Wykonawca, przed przystąpieniem do zasadniczej części robót, będzie musiał zdemontować wszystkie ruchome elementy dźwigów (m.in. łańcuchy, bloczki, korby), oczyścić je i poddać konserwacji.

Podobne postępowanie obejmie także szyby w kabinach. Prócz tego ręcznie oczyszczone zostaną elementy obrotowe, a całe konstrukcje zostaną odpowiednio zabezpieczone i pomalowane.

Zgodnie z zapisami umowy „kolorystyka warstw nawierzchniowych powinna być zbliżona do najstarszej warstwy znajdującej się na obiekcie i uzgodniona z Muzeum Narodowym w Szczecinie”.

Wartość prac wynosi 554 tysięcy złotych brutto.

Działania renowacyjne mają uchronić żurawie przed postępującą degradacją i poprawić ich estetykę. Szczecińskie Dźwigozaury z Nabrzeża Starówka pochodzą z 1929 roku.

Źródło: Urząd Miasta Szczecin