Szczeciński program in vitro na lata 2019-2021 zatwierdzony

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wydała pozytywną opinię na temat miejskiego programu polityki zdrowotnej „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Szczecina na lata 2019-2021”.

Pod koniec października br. do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji przesłany został miejski program zapłodnienia pozaustrojowego, opracowany przez Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego im. prof. Tadeusza Sokołowskiego, w którym działa Regionalny Ośrodek Leczenia Niepłodności. Urząd Miasta Szczecin poinformował, że wczoraj otrzymał wiadomość o pozytywnym zaopiniowaniu przedstawionych dokumentów. Materiały przesłane przez miasto będą wymagały jedynie doprecyzowania w kilku kwestiach dotyczących m.in. szczegółów finansowania projektu oraz jego ewaluacji.

Następnym krokiem związanym z wprowadzeniem programu w życie jest zabezpieczenie w budżecie miasta środków niezbędnych do jego realizacji, a także rozpisanie konkursu, w którym wyłoniony zostanie realizator projektu.

Z programu skorzysta sto par

Celem miejskiego programu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego jest przede wszystkim udzielenie pomocy parom, dla których jedyną możliwością posiadania potomstwa jest skorzystanie z metody in vitro. Dzięki programowi możliwe będzie obniżenie liczby par bezdzietnych w Szczecinie, zapewnienie najlepszego standardu leczenia niepłodności oraz poprawa trendów demograficznych.

Z programu będzie mogło skorzystać sto par mieszkających na terenie Szczecina co najmniej od 1 stycznia 2017 r., u których stwierdzono i potwierdzono dokumentacją medyczną bezwzględną przyczynę niepłodności lub też nieskuteczne, zgodnie z rekomendacjami i standardami praktyki lekarskiej, leczenie niepłodności w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do programu. W szczególności program ten kierowany będzie do par, które korzystały ze świadczeń zdrowotnych w ramach współfinansowania uzupełnionego programu „Program kompleksowej oceny zdrowia prokreacyjnego w Polsce na lata 2016 -2020”, realizowanego przez SPSK Nr 1 PUM.

Przewidywany całkowity koszt realizacji zadania w latach 2019-2021 to 850 000 zł brutto. Program będzie finansowany w ramach budżetu Miasta Szczecin.

Autor: KR szczecin@infoludek.pl