Szczeciński magistrat zakupi rowery dla urzędników?

Czy gmina Szczecin planuje zakup rowerów dla swoich pracowników, które będą wykorzystywane do przemieszczania się po mieście w ramach wykonywania obowiązków służbowych? Takie pytanie skierował do prezydenta miasta radny Przemysław Słowik z Koalicji Obywatelskiej.

„Jesteśmy w trakcie zmian w dotychczasowej polityce transportowej miasta. Coraz większy nacisk jest kładziony na zrównoważony transport i widoczne jest powolne, stopniowe odchodzenie od preferencyjnego traktowania samochodów. Rower jest najszybszym, najzdrowszym, najtańszym i jednocześnie ekologicznym sposobem przemieszczenia się po ulicach centrum i śródmieścia Szczecina” – czytamy w interpelacji Przemysława Słowika skierowanej do Piotra Krzystka.

Radny podkreśla, że rowerem można nie tylko dojeżdżać do i z pracy, ale także przemieszczać się w trakcie pracy. Zwraca też uwagę, że rowery swoim pracownikom oferują nie tylko prywatne firmy, ale również administracja publiczna. „W Szczecinie dobrym przykładem jest Urząd Marszałkowski, który ma na swoim wyposażeniu rowery dostępne dla pracowników do przemieszczania się pomiędzy różnymi jednostkami urzędu w trakcie wykonywanej pracy” – wskazuje Przemysław Słowik.

W dalszej części pisma radny przekonuje, że „udostępnienie darmowych rowerów do przejazdów w ramach wykonywanej pracy przekonałoby kolejne osoby do skorzystania z tej formy transportu”.

Miasto nie wyklucza zakupu rowerów dla urzędników

Na interpelację radnego odpowiedział sekretarz miasta Ryszard Słoka, który poinformował, że obecnie pracownicy magistratu do wykonywania obowiązków służbowych mogą korzystać z biletów jednorazowych na przejazdy komunikacją miejską oraz z transportu samochodem służbowym lub prywatnym (zgodnie z kilometrówką). Podkreślił, że te formy przemieszczania się pracowników są „wystarczające i adekwatne”.

Odnosząc się do pytania o zakup rowerów dla urzędników sekretarz miasta napisał: „Równocześnie pragnę zapewnić Pana Radnego, że w przypadku zaistnienia potrzeby, pracodawca reaguje w sposób adekwatny i odpowiedni do zgłaszanych potrzeb, kierując się zasadą bezpieczeństwa pracy swoich pracowników”.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl