Szczeciński Budżet Obywatelski – nowa edycja i nowe zasady! Sprawdź szczegóły

08:58
Szczeciński Budżet Obywatelski
źródło: materiały organizatora

Szczeciński Budżet obywatelski w tym roku działać będzie na nowych zasadach. Mieszkańcy będą mogli zgłaszać swoje projekty już od 14 marca. Co się zmieni w tegorocznej edycji?

Szczeciński Budżet Obywatelski – nowe zasady 

Zbieranie projektów od mieszkańców Szczecina potrwa do 13 kwietnia 2023 roku. Wystarczy sam pomysł na inwestycje lub działanie, zebranie minimalnej liczby 10 podpisów na liście poparcia oraz dostarczenie wniosku na czas do magistratu. Mieszkańcy i mieszkanki mogą zgłosić nieograniczoną liczbę propozycji.

W nowym regulaminie SBO pojawia się inny niż dotychczas podział środków. 70% pieniędzy z puli zostanie przeznaczonych na projekty lokalne, a pozostałe 30% na projekty związane z ochroną miejskiego środowiska przyrodniczego. Wartość każdego z projektów „Zielonego SBO” nie może być wyższa niż 50% całości środków SBO przeznaczonych na realizację tych projektów. Wszystkie projekty, które zostały zgłoszone w ramach Budżetu musza zostać zrealizowane na terenach należących do gminy lub spółdzielni mieszkaniowych.

– Nowe zasady zostały wypracowane dla mieszkańców i wspólnie z nimi – mówi Magdalena Błaszczyk, dyrektor Biura Dialogu Obywatelskiego. – Mamy nadzieję, że nowa kategoria projektów „zielonych” spełni swoje zadanie i jeszcze bardziej zazieleni nasze miasto.

Koniec z głosowaniem tradycyjnym

Od tego roku głosowanie będzie odbywać się wyłącznie w formie elektronicznej. Organizatorzy tłumaczą, że taki sposób głosowania jest proekologiczny i pozwoli na szybkie poznanie wyników. Oprócz tego ma pozytywnie wpływać na bezpieczeństwo danych osobowych. Osoby, które będą chciały otrzymać pomoc podczas oddawania swoich głosów będą mogły skorzystać z infolinii i pomocy pracowników urzędu podczas dyżurów konsultacyjnych. Każdy głosujący będzie miał do dyspozycji 2 głosy, z czego jeden będzie mógł przeznaczyć na projekt lokalny, a drugi na projekt zielonego SBO. Zagłosować będzie mógł każdy mieszkaniec Szczecina, bez względu na wiek i miejsce zameldowania.

Wszystkie projekty będzie rozpatrywać Rada, w której skład wejdą przedstawiciele organizacji pozarządowych, rad osiedli, mieszkańcy i przedstawiciele jednostek miejskich. Odwołania z kolei będą przekazywane do Komisji składającej się z przedstawicieli Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta oraz autorów zwycięskich projektów poprzednich decyzji SBO.

Tegoroczna pula na projekty Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego to 17 200 000 zł (w tym projekty Zielone SBO – 5 160 000 zł, projekty lokalne – 12 040 000 zł). Więcej informacji można znaleźć na www.sbo.szczecin.eu).

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl