Szczeciński „Bon opiekuńczy” już od pierwszego dziecka w rodzinie?

Prezydent Szczecina zaproponował, by „Bon opiekuńczy” można było otrzymać już od pierwszego dziecka w rodzinie. Zmienić mają się także progi dochodowe. 

O planowanych zmianach dotyczących „Bonu Opiekuńczego” szczeciński magistrat poinformował dziś na specjalnym briefingu prasowym.

Jak jest teraz?

Obecnie bon otrzymują rodzice z co najmniej dwójką dzieci, z których przynajmniej jedno jest w wieku od 13 do 36 miesiąca życia lub nie ukończyło 48 miesiąca życia i niemożliwe lub utrudnione jest objęcie go wychowaniem przedszkolnym, a drugie dziecko nie ukończyło 18 roku życia (lub 24 roku życia jeśli kontynuuje naukę). Świadczenie pozwala na częściowe pokrycie kosztów zapewnienia opieki nad dzieckiem (np. umieszczenie go w prywatnym żłobku lub zatrudnienie niani).

Co się zmieni?

Dziś dowiedzieliśmy się, że „Bon opiekuńczy” będą mogły otrzymać również rodziny mające na utrzymaniu tylko jedno dziecko. Zmieni się również kryterium dochodowe na członka rodziny, które na dzień złożenia wniosku nie może przekraczać:

– 1922 zł (netto) w przypadku rodziców mających na utrzymaniu jedno dziecko
– 2200 zł (netto) w przypadku rodziców mających na utrzymaniu dwoje dzieci

W przypadku rodziców mających na utrzymaniu co najmniej troje dzieci kryterium dochodowe nie jest brane pod uwagę.

W związku z tymi zmianami, członkowie rodzin wskazani we wniosku o przyznanie „Bonu opiekuńczego” nie będą już musieli posiadać Szczecińskich Kart Rodzinnych.

Według danych przedstawionych dziś przez Urząd Miasta, w Szczecinie jest obecnie około 6715 dzieci w rodzinach posiadających na utrzymaniu tylko jedno dziecko w wieku do ukończenia trzech lat. Oznacza to, że kwota przeznaczona obecnie na „Bon opiekuńczy” musiałaby zostać zwiększona o 4 mln zł.

Uchwała dotycząca zmian w przyznawaniu „Bonu opiekuńczego” ma być poddana pod głosowanie już podczas najbliższej sesji Rady Miasta, która odbędzie się 11 września. Jeśli zostanie przyjęta, to nowe zasady wejdą w życie po 14 dniach od opublikowania stosownych dokumentów w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przypomnijmy, że 3 września br. rusza nabór do programu Zachodniopomorskie Małe Skarby, w ramach którego można uzyskać refundację kosztów opieki nad dzieckiem w żłobku, klubie dziecięcym, u opiekuna dziennego lub niani.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl