Szczecińska Współdzielnia Pozarządowa: wsparcie dla lokalnych NGO-sów

13:36
Szczecińska Współdzielnia Pozarządowa
Fot. UM Szczecin
Szczecińska Współdzielnia Pozarządowa, działa w ramach Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 Szczecin i  oferuje wsparcie w postaci wynajmu sprzętu niezbędnego do organizacji spotkań, wydarzeń i warsztatów. Ta innowacyjna inicjatywa ma na celu ułatwienie działalności lokalnym organizacjom pozarządowym (NGO) poprzez promocję ekonomii współdzielenia zasobów.

Wsparcie na Wyciągnięcie Ręki

Współdzielnia Pozarządowa to odpowiedź na potrzeby szczecińskich NGO, które często borykają się z brakiem odpowiednich zasobów do realizacji swoich projektów. Dzięki modelowi współdzielenia każda organizacja może korzystać z dostępnego sprzętu, co umożliwia bardziej efektywne i oszczędne działanie.

Zasoby Współdzielni mogą być wykorzystywane podczas organizacji spotkań wewnętrznych i zewnętrznych, prowadzenia działań dodatkowych podczas wydarzeń (np. punktu dla dzieci, wystawy) czy w bieżącej działalności organizacji pozarządowych -mówi Agata Margraf Wojciechowska – animatorka Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 Szczecin.  – Chcemy, aby każda organizacja miała możliwość zorganizowania swoich działań bez martwienia się o koszty związane z zakupem podstawowego sprzętu.

Co Oferuje Szczecińska Współdzielnia Pozarządowa?

Współdzielnia oferuje szeroki wachlarz sprzętów pomocnych przy organizacji różnorodnych spotkań, w tym:

  • Wyposażenie: stoły cateringowe, ekrany projekcyjne, wózki magazynowe, sztalugi, warniki
  • Gry i zabawy animacyjne: plansze animacyjne, chusta, lina animacyjna
  • Elementy wspierające dostępność: podjazdy, ramy, stanowiskowa pętla indukcyjna

Współdzielnia udostępnia również wyposażenie partnerów, takich jak Polski Czerwony Krzyż w Szczecinie (wózki dla dzieci, wózki inwalidzkie) oraz Inkubator Sektorów Kreatywnych INKU (leżaki, krzesła, narzędzia animacyjne do pracy z dziećmi).

Ekonomia Współdzielenia – Korzyści dla Wszystkich

Promowanie ekonomii współdzielenia to kluczowy element działalności Współdzielni.

W praktyce oznacza to, że organizacje mogą nie tylko wynajmować sprzęt, ale również dzielić się swoimi zasobami z innymi. Taki model sprzyja budowaniu silnych, wzajemnie wspierających się społeczności – dodaje Agata Margraf Wojciechowska. – Ekonomia współdzielenia to przyszłość, która pozwala na bardziej zrównoważone i efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów – zarówno tych materialnych jak i niematerialnych.  To również dobra okazja do nawiązania współpracy między organizacjami i wzmacniania ich wspólnych działań.

Jak Dołączyć do Współdzielni?

Dołączenie do Szczecińskiej Współdzielni Pozarządowej jest proste i otwarte dla wszystkich NGO-sów działających na terenie Szczecina. Wystarczy podpisać porozumienie o współpracy z Koordynatorem Współdzielni, a następnie korzystać ze sprzętów poprzez strony www.wspoldzielniaszczecin.pl lub www.zarezerwuj.pl/sektor-3-szczecin. Rezerwacji sprzętu można dokonać także bezpośrednio kontaktując się z Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 Szczecin.

 

Autor: infoludek.pl szczecin@infoludek.pl