Szczecińska Gubałówka zaprasza na kursy łyżwiarskie

Jeszcze do 17 stycznia można skorzystać z kursów łyżwiarskich oferowanych przez szczecińską Gubałówkę.

Szczecińskie lodowisko na Gubałówce jest otwarte dla osób, które chcą uczestniczyć w kursie łyżwiarskim. Ze względu na pandemię obowiązuje rygor sanitarny w związku z czym osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są do podporządkowania się i słuchania obsługi obiektu.

Kursy odbywają się według następującego grafiku:

09.00 – 10.00
10.30 – 11.30
12.00 – 13.00
13.30 – 14.30
15.00 – 16.00
16.30 – 17.30
18.00 – 19.00
19.30 – 20.30
21.00 – 22.00

Przed wejściem na obiekt każda osoba zobowiązana jest do podpisania oświadczenia. Osoby niepełnoletnie mogą wejść jedynie z pełnoletnim opiekunem.

W przerwach, pomiędzy poszczególnymi kursami, przebiega dezynfekcja band i czyszczenie lodu. Obsługa dba o to, żeby wchodząca grupa kursantów nie spotkała się z kursantami wychodzącymi.

Wszelkie szczegóły, regulamin kursów oraz wzór oświadczenia dostępne są na stronie internetowej Gubałówki.

Autor: Infoludek.pl  szczecin@infoludek.pl