Szczecińscy radni zatwierdzili wielomilionowy kredyt i podwyżkę opłaty za żłobek

Podczas wtorkowej sesji Rady Miasta Szczecin zostały przegłosowane m.in. uchwały dotyczące zaciągnięcia przez miasto wielomilionowego kredytu, zmiany wysokości opłat za żłobek i przyjęcia Planu adaptacji do zmian klimatu dla Szczecina (MPA).

Wzrośnie opłata za żłobek

Podczas sesji radni przyjęli uchwałę w sprawie odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobkach wchodzących w skład „Zespołu Żłobków Miejskich” w Szczecinie. Zgodnie z jej zapisami, opłata stała za pobyt dziecka w żłobku będzie wynosiła 10% najniższego miesięcznego wynagrodzenia za płacę obowiązującego w danym roku budżetowym, a do niej będzie doliczany jeszcze koszt wyżywienia dziecka (ok. 6 zł za każdy dzień pobytu). To oznacza, że opłata za pobyt dziecka w żłobku wzrośnie z dotychczasowej kwoty ok. 270 zł do co najmniej 357 zł (przy założeniu, że dziecko jest w żłobku 22 dni; jeśli będzie miesiąc, który ma 23 dni robocze, to rodzic dopłaci kolejne 6 zł). A mogą jeszcze dojść ewentualne koszty związane z opłatą dodatkową za wydłużony czas opieki nad dzieckiem (ponad 10 godzin dziennie). Miasto tłumaczyło, że opłaty za pobyt w żłobkach nie były zmieniane przez ostatnie 10 lat, a w tym czasie wzrastało najniższe wynagrodzenie i rosły koszty utrzymania placówek (m.in. koszty mediów).

Miasto zaciągnie ogromny kredyt

Radni zatwierdzili też projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na kwotę 877 mln zł w Europejskim Banku Inwestycyjnym. Szczecin ma wziąć go transzach, z których każda będzie spłacana przez 25 lat z sześcioletnią karencją (w trakcie karencji miasto będzie spłacać tylko odsetki). Zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową, miasto planuje w latach 2019-2023 zaciągnąć kredyty bankowe na łączną kwotę 941 mln zł. Skarbnik miasta Stanisław Lipiński poinformował, że w tym okresie miasto chce wydać na inwestycje ok. 3 mld zł (miliard to środki własne, drugi miliard to fundusze unijne, a trzeci miliard to wspomniane kredyty bankowe). W planach inwestycyjnych Szczecina na lata 2019-2023 są m.in. most łączący Łasztownię z centrum miasta, linia tramwajowa do Netto Areny, budowa Węzła Łękno i budowa Stadionu Miejskiego. Pieniądze z kredytu mogą zostać przeznaczone na realizację tych właśnie inwestycji, ale to bank zdecyduje, które z nich wesprzeć (kwota kredytu może być więc niższa ta założona przez miasto).

Szczecin ma być gotowy na zmiany klimatu

W trakcie sesji przyjęto również uchwałę w sprawie przyjęcia Planu adaptacji do zmian klimatu dla Szczecina (MPA), którego celem jest przystosowanie miasta do zmian klimatu, zmniejszenie jego podatności na zjawiska klimatyczne oraz zwiększenie potencjału do radzenia sobie ze skutkami tych zjawisk. Dzięki przyjętemu dokumentowi ryzyko wynikające ze zmian klimatu dla Szczecina będzie uwzględniane przy tworzeniu lub aktualizacji strategii rozwoju miasta, programów, projektów inwestycyjnych i planów. MPA pozwoli też na skoordynowanie lokalnych działań związanych z minimalizowaniem negatywnych skutków ekonomicznych, społecznych i środowiskowych wynikających ze zmian klimatu, które podejmuje miasto oraz jego partnerzy.

Nie wybrano nowego Przewodniczący Rady Miasta

Podczas sesji miał zostać wybrany nowy Przewodniczący Rady Miasta w miejsce Michała Wilkockiego z Bezpartyjnych, który został przyłapany na prowadzeniu auta po pijanemu  (po tym zdarzeniu zrezygnował ze wszystkich pełnionych funkcji publicznych). Rządzący w Szczecinie Bezpartyjni i Koalicja Obywatelska nie osiągnęli jednak w tej sprawie do porozumienia, więc nowego przewodniczącego poznamy prawdopodobnie podczas kolejnej sesji Rady Miasta, która jest zaplanowana na 26 czerwca br.

Odbyło się natomiast zaplanowane ślubowanie Agaty Grendy z Bezpartyjnych, która zastąpiła w Radzie Miasta Michała Wikockiego. Nowa radna jest wykładowczynią na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie i trenerką pływania.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl