Szczecińscy radni pytają o sprawę „Frygi”. Jest odpowiedź miasta

Radni Dariusz Matecki i Agnieszka Kurzawa z klubu Prawa i Sprawiedliwości wysłali do Prezydenta Szczecina interpelację dotyczącą zdemontowanej instalacji artystycznej, która wywoływała kontrowersje wśród mieszkańców Szczecina.

W przesłanym do Prezydenta Szczecina piśmie radni pytali m.in. o łączne koszty związane z „Frygą” poniesione przez Gminę Miasto Szczecin (w tym Dom Kultury 13 Muz), o to na jakim etapie jest postępowanie sądowe dotyczące rzeźby, a także o to, co stanie się z pozostałymi elementami instalacji po zakończeniu postępowania sądowego.

Ile kosztowała „Fryga”?

Odpowiedzi na interpelację udzielił zastępca Prezydenta Szczecina, Krzysztof Soska. Wynika z niej, że dotacja celowa przekazana w 2015 roku przez Gminę Miasto Szczecin na realizację „Frygi” wynosiła 200 tysięcy złotych (z tych środków sfinansowano m.in. wykonanie rzeźby, projektu i dokumentacji, a także robót budowlanych i montażu). Do tej kwoty dochodzą jeszcze koszty demontażu (41 563,44 zł), które zostały pokryte ze środków Domu Kultury 13 Muz. Szczecińska instytucja nie poniosła kosztów napraw (były po stronie wykonawcy w ramach gwarancji) oraz kosztów składowania.

Na jakim etapie jest postępowanie sądowe?

W przesłanym do radnych piśmie Krzysztof Soska poinformował, że Dom Kultury 13 Muz w lutym 2017 roku złożył wniosek do sądu, w którym domaga się zwrotu kwoty umownego wynagrodzenia wykonawcy elementów rzeźby (firma PanKreator) w wysokości 79 950 zł, a także kosztów demontażu instalacji w wysokości 41 563,44 zł, czyli łącznie kwoty 121 513,44 zł. W maju ubiegłego roku sąd zdecydował, że świadkowie w sprawie będą przesłuchiwaniu w miejscu ich zamieszkania. Od października 2018 roku do stycznia 2019 roku odbywały się przesłuchania świadków w Szczecinie i Gryfinie, ale część wezwanych osób nie stawiła się do sądu. Do tej pory nie zapadły więc żadne postanowienia Sądu Okręgowego w Krakowie, w którym toczy się postępowanie. Zastępca Prezydenta Szczecina poinformował również, że kolejne posiedzenie, w ramach którego Sąd Rejonowy podejmie próbę przesłuchania świadków wskazanych przez Pana Damiana Rożyka z firmy PanKreator, zostało wstępnie wyznaczone na kwiecień tego roku.

Fryga Szczecin
Fot. bip.szczecin.pl

Co stanie się z „Frygą” po zakończeniu postępowania sądowego?

W odpowiedzi na interpelację radnych, Krzysztof Soska, powołując się na wcześniejsze orzecznictwo sądów, wskazuje, że wypowiedzenie umowy przez Dom Kultury 13 Muz jest równoznaczne z tym, że „Fryga” (jej części po demontażu) przeszły na własność wykonawcy, czyli firmy PanKreator. Wykonawca kwestionuje jednak skuteczność odstąpienia od umowy przez DK 13 Muz, więc ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie sąd. Dom Kultury 13 Muz wielokrotnie pytał wykonawcę gdzie ma zwrócić pozostałe elementy instalacji, ale nie dostał odpowiedzi. Ostatecznie firma PanKreator została poinformowana o miejscu, w którym może odebrać pozostałości „Frygi”. Dalsze losy elementów instalacji zależeć będą od decyzji sądu.

Przypomnijmy, że „Fryga” była pierwszym (i jak się później okazało – ostatnim) dziełem w ramach projektu „Aglomeracyjna Kolekcja Realizacji Przestrzennych MONUMENTO”, którego pomysłodawcą i realizatorem był Dom Kultury 13 Muz. Instalacja była wielokrotnie naprawiana, a jej ostateczny demontaż nastąpił w grudniu 2016 roku.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl