Szczecinianie zorganizowani w grupie pn. Społeczna Straż Ochrony Zieleni Szczecina wystosowali apel do Prezydenta  miasta o rezygnację z usuwania drzew w al. Wojska Polskiego odcinku od pl. Zwycięstwa do pl. Szarych Szeregów łącznie z pl. Zgody, z ul. Piłsudskiego na odcinku od pl. Odrodzenia do pl. Szarych Szeregów i na pl. Szarych Szeregów w związku z planowanymi inwestycjami w przestrzeni publicznej oraz zmianami komunikacyjnymi. 

W apelu domagają się zmiany projektów budowlanych tak by wszystkie istniejące w tym rejonie drzewa pozostały. Aktywiści zwracają uwagę, że projekt przebudowy al. Wojska Polskiego na odcinku od pl. Szarych Szeregów do pl. Zwycięstwa zakłada usunięcie łącznie 29 drzew przy czym większość  ze względu na tzw. „kolizję inwestycyjną”. Tylko nieliczne drzewa zostały zakwalifikowane do usunięcia ze względu na zły stan zdrowia.
Autorzy podkreślają, że te drzewa to ponad stuletnie robinie białe, sadzone na początku XX wieku, które są elementem historycznie komponowanych nasadzeń. Przetrwały w niesprzyjających warunkach i wg autorów petycji nie wykazują oznak obumierania i można je wyleczyć.

Poza aspektem historycznym ważny jest też ich rola dla mieszkańców.  Dają cień przechodniom, obniżają temperaturę nagrzanych nawierzchni utwardzonych, zatrzymują wody opadowe, pochłaniają mnóstwo zanieczyszczeń z uwagi na dużą rozpiętość koron.

W petycji wskazano też drzewa przeznaczone do usunięcia, które wg aktywistów w żaden sposób nie przeszkadzają w planowanej przebudowie.

Poza ochroną już istniejących drzew, w petycji jest tez apel o odtworzenie nasadzeń robinii białej wzdłuż całego odcinka al. Wojska Polskiego od pl. Zwycięstwa do pl. Szarych Szeregów zgodnie z historyczną kompozycją alei.

W kolejnym punkcie petycji analizowany jest projekt „przebudowy torowiska wraz z siecią trakcyjną na pl. Szarych Szeregów”, który zakłada usunięcie 13 drzew i jedno do przesadzenia. Wg autorów ani jedno z drzew przeznaczonych do usunięcia lub przesadzenia nie koliduje z inwestycją i jest to wyraz nonszalanckiego traktowania zieleni w Szczecinie.

Prezentowane inwestycje znajdują się w ścisłym centrum miasta. Łącznie do wycinki przeznaczono 42 drzewa, w tym szereg starych okazów.

Z całą treścią petycji można zapoznać się na stronie petycje.online

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl