Szczecin z dofinansowaniem na energię odnawialną

13:14

Miasto Szczecin otrzymało dofinansowanie na montaż paneli fotowoltaicznych na dachach 23 obiektów użyteczności publicznej.

Produkcja energii w Polsce nadal oparta jest na tradycyjnych źródłach takich jak węgiel kamienny i brunatny. Jednakże wyczerpywanie się zasobów paliw kopalnianych oraz problem nadmiernej emisji dwutlenku węgla powodują, że rośnie zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii („OZE”). W ostatnich latach wzrosła w Polsce świadomość szkód środowiskowych spowodowanych przez energię konwencjonalną, a członkostwo w Unii Europejskiej stworzyło dodatkowy impuls do restrukturyzacji polskiego sektora energetycznego. W konsekwencji, pojęcie odnawialnych źródeł energii, czyli energii słonecznej, wiatrowej, wodnej, geotermalnej oraz pozyskiwanej z biomasy zyskuje uznanie w polskiej polityce energetycznej i strategii ochrony środowiska.

Szczecin włącza się w ten nurt i szuka rozwiązań mogących przyczynić się do zmiany sytuacji. Jedną z nowych technologii, która pojawiła się relatywnie niedawno na świecie, która pozwala na ekologiczną produkcję prądu jest Fotowoltaika. Magistratowi zależy nam na tym, by miasto było ekologiczne, a ekologia w dzisiejszych czasach idzie w parze z ekonomią. Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celów zawartych w Strategii Rozwoju Szczecina do roku 2025 i Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Działanie to jest również ściśle związane z wdrażaną w Szczecinie strategią miasta Floating Garden 2050.

Projekt Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych w Szczecinie – etap II” obejmuje montaż instalacji fotowoltaicznych na dachach 23 budynków miejskich jednostek organizacyjnych, takich jak szkoły, przedszkola, ośrodki pomocy rodzinie:

 1. Szkoła podstawowa Nr 5 ul. Królowej Jadwigi 29
 2. Szkoła podstawowa Nr 37 ul. Rydla 6
 3. Szkoła podstawowa Nr 42 ul. Hoża 25
 4. Szkoła podstawowa Nr 45 ul. Benesza 75
 5. Szkoła podstawowa Nr 47 ul. Jagiellońska 59
 6. Szkoła podstawowa Nr 53 ul. Budzysza Wosia 8/9
 7. Szkoła podstawowa Nr 56 ul. Malczewskiego 22
 8. Szkoła podstawowa Nr 71 ul. Bośniacka 7
 9. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 ul. Policka 3
 10. Gimnazjum Nr 27 ul. Mikołajczyka 20
 11. Zespól Szkół Nr 8 ul. 3 Maja 1a
 12. Przedszkole Państwowe Nr 9 ul. Napierskiego 13
 13. Przedszkole Państwowe Nr 14 ul. Bandurskiego 56
 14. Centrum Opieki nad Dzieckiem ul. Wszystkich Świętych 66
 15. Centrum Opieki nad Dzieckiem ul. Broniewskiego 16
 16. Centrum Opieki nad Dzieckiem ul. Narożna 48
 17. Centrum Opieki nad Dzieckiem ul. Wiślana 17
 18. Centrum Opieki nad Dzieckiem ul. Pokładowa 20
 19. Centrum Opieki nad Dzieckiem ul. Chojnicka 61
 20. Centrum Opieki nad Dzieckiem ul. Mokra 23
 21. Centrum Opieki nad Dzieckiem ul. Łosiowa 5
 22. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Powstańców Wlkp. 34
 23. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Hryniewieckiego 9

Realizacja projektu zakłada wykorzystanie paneli fotowoltaicznych w najbardziej efektywny sposób. Po pierwsze nowa instalacja zostanie włączona do aktualnie funkcjonującej sieci energetycznej. Po drugie, założone zostało maksymalne wykorzystanie dostępnej powierzchni w celu wyprodukowania możliwie największej ilości energii elektrycznej, jednocześnie nie przekraczającej zapotrzebowania na nią danego obiektu. Na dachach zostanie zamontowanych 2446 paneli, które wyprodukują ok. 665,46 MWhe/rok energii elektrycznej. Planowane instalacje pokryją średnio ok. 58% zapotrzebowania na energię elektryczną budynków.

Miasto Szczecin na realizację projektu otrzymało dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Koszt przedsięwzięcia to 6 684 188,94 zł z czego dofinansowanie wynosi 5 681 560,59 zł.

W ramach pierwszego etapu projektu panele fotowoltaiczne zostały zamontowane na 4 budynkach. Były to trzy Domy Pomocy Społecznej oraz obiekt SDS (Szczeciński Dom Sportu) przy ulicy Wąskiej.

Źródło: Urząd Miasta Szczecin