Szczecin wyróżniony w rankingu miast przyszłości

09:10

Szczecin został wyróżniony w raporcie „Polish Cities of the Future 2017/18”. Według raportu nasze miasto jest atrakcyjne pod względem przyciągania inwestorów,  rozwoju biznesu jak również kosztów życia.

Raport  został opracowany przez fDi Intelligence – portal internetowy należący do grupy Financial Times, który zajmuje się m.in. przewidywaniem, gdzie w  Europie i na świecie opłaca się i będzie opłacało długoterminowo inwestować.

Analizie poddano 50 polskich miast, które mogą pochwalić się największą ilością tzw. bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Następnie oceniono je w pięciu głównych kategoriach: Potencjału ekonomicznego, Udogodnień dla biznesu, Kapitału ludzkiego i stylu życia, Opłacalności oraz Infrastruktury i komunikacji.  W każdej z nich wyłoniono liderów dla miast dużych, średnich i małych.

Szczecin zajął 4 miejsce w rankingu dużych miast pod względem kosztów życia (TOP 5 LARGE CITIES –  COST EFFECTIVENESS), gdzie pod uwagę brano takie wskaźniki jak ceny paliwa, hoteli, cenę zakupu/sprzedaży gruntów rolnych czy średnie miesięczne wynagrodzenie brutto.

Szczecinowi przyznano 8 miejsce w kategorii „Miasto przyjazne dla biznesu: Top 10 Miast” (TOP 10 CITIES –  BUSINESS FRIENDLINESS). Pod uwagę były brane m.in. takie czynniki, jak:  odsetek ludności z wykształceniem wyższym, liczba firm opartych na nowoczesnych technologiach, migracje ludności, ogólna liczba firm z kapitałem zagranicznym.

Pod względem strategii przyciągania inwestorów zagranicznych Szczecin zajął 12 miejsce w kraju (TOP 15 FDI STRATEGY). Eksperci oceniali m.in. kluczowe inicjatywy podnoszące atrakcyjność inwestycyjną, projekty infrastrukturalne i w zakresie planowania przestrzennego, zachęty inwestycyjne (np. w postaci zwolnień podatkowych), formy wspierania inwestorów w trakcie oraz po zrealizowaniu inwestycji.

Pełną treść raportu można znaleźć TUTAJ.

Źródło: Urząd Miasta Szczecin