W szczecińskich parkach pojawiły się tabliczki informujące, że miasto wstrzymuje grabienie liści i odśnieżanie alejek. Przy wejściach do parków pojawi się 250 tabliczek ostrzegających przed śliska nawierzchnią.


Szczecin jest pierwszym miastem w Polsce, które w ubiegłym już roku częściowo wstrzymało koszenie trawników w parkach i na miejskich skwerach.
Teraz Zakład Usług Komunalnych idzie dalej i ogranicza grabienie liści do absolutnego minimum. Zarówno koszenie trawników, jak i ewentualne odśnieżanie będzie wykonywane tylko w sytuacjach interwencyjnych.

Działania te maja pomóc przetrwać zimę jeżom i owadom.  Zalegające liście rozkładając się dostarczają do gleby cenne składniki organiczne, utrzymują wilgotność podłoża, chronią przed ewentualnym przemarzaniem systemów korzeniowych. Koszt tabliczek wraz z montażem to około 30 tysięcy złotych.

Po pojawieniu się pierwszych tabliczek w parkach oraz informacji w mediach o powyższym działaniu, dwóch radnych Prawa i Sprawiedliwości złożyło interpelacje w tej sprawie.
Radny Dariusz Matecki pyta:
– kto jest odpowiedzialny za podjętą decyzję;
– jakie są kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe osób odpowiedzialnych za tę decyzję;
– na jakiej podstawie podjęto decyzję o zmianie sposobu pielęgnacji parków: czy były to doniesienia naukowe, doświadczenia innych ośrodków czy badania własne;
-czy oszacowano ryzyko związane z wprowadzeniem zmian.”

Radny Marek Chabior nie neguje słuszności decyzji o niegrabieniu liści jako takiej, ponawia powyższe  pytania oraz wnioskuje także o wykonanie opracowania – ekspertyzy przez specjalistów np. z Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl