Szczecin mówi „nie” dla wycinki drzew w Puszczy Karpackiej pod budowę dróg. Ogólnopolski protest

We wtorek (29.09) o godz. 14.00 na skwerze przy ul. Słowackiego 2 przy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie odbędzie się ogólnopolski protest przeciwko nieodpowiedniej ochronie lasów Bieszczad i Pogórza Przemyskiego.

Wszystkie osoby, którym los Puszczy Karpackiej nie jest obojętny mogą wziąć udział w ogólnopolskim proteście, który odbędzie się już jutro. Istotne jest to, że akcja odbędzie się przed siedzibą każdej z 17 Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych. Ponadto planowane jest złożenie pism w tej sprawie.

Nasz protest to oddolna akcja społeczna wypływająca z niezgody na to, jak Lasy Państwowe traktują najcenniejszy górski las w Polsce, jakim jest Puszcza Karpacka. Stare lasy Bieszczad i Pogórza Przemyskiego wciąż nie są odpowiednio chronione – wyjaśnia Anna Bielecka z Klubu Kniejołaza, który współpracuje z Inicjatywą Dzikie Karpaty.

Protest [tutaj wydarzenie na Facebooku’u] ma na celu przypomnienie Lasom Państwowym o konieczności ochrony Puszczy Karpackiej. Społecznicy i naukowcy od lat apelują o ograniczenie wyrębów, ale według ich opinii Lasy Państwowe pozostają głuche na ten głos.

Aktywistka dodaje, że rokrocznie pod piłami giną tysiące wiekowych drzew. Powstają kolejne kilometry dróg służących do zwózki drewna, a co za tym idzie, górskie zbocza są niszczone. Jej zdaniem los Puszczy Karpackiej powinien leżeć na sercu wszystkim Polakom, bo drugiego takiego lasu w Polsce nie ma.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl