Szczecin jako jedyny w Polsce z dofinansowaniem na Ekoporty

11:46

Gmina Miasto Szczecin jako  jedyna w Polsce, w pierwszym naborze wniosków dla konkursu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dla działania 2.2 „Gospodarka odpadami komunalnymi”, uzyskała dofinansowanie i 26 stycznia br. w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, podpisała umowę dla projektu „Rozbudowa sieci Ekoportów wraz z wyposażeniem i usprawnieniem systemu obsługi mieszkańców Gminy Miasto Szczecin”

Projekt ma na celu rozbudowę sieci Ekoportów wraz z wyposażeniem i usprawnieniem obsługi mieszkańców Gminy Miasto Szczecin. Obejmuje:

  1. Budowę kompleksu obiektów przy ul. Arkońskiej 39-40 (narożnik z ul. Harcerzy) wraz z przebudową zjazdu publicznego z ul. Harcerzy wraz z towarzyszącą infrastrukturą i przebudowa istniejących przyłączy.

2. Zakup dwóch samochodów do obsługi Ekoportów na terenie Gminy Miasto Szczecin.

3. Komputeryzację systemu obsługi Ekoportów.

4. Wyposażenie sali edukacyjnej.

Koszt całkowity projektu: 5 984 171,09 zł

Otrzymana dotacja: 2 943 775,88 zł, stanowiąca 85% wydatków kwalifikowanych.

Źródło: Urząd Miasta Szczecin