Szczecin gotowy na przyjęcie podwójnego rocznika do szkół w nowym roku szkolnym

Około siedem tysięcy kandydatów będzie ubiegać się o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w nadchodzącym roku szkolnym 2019/2020. Analizy oraz prowadzone działania związane z dostosowaniem szkół potwierdzają, że Szczecin jest gotowy na przyjęcie podwójnego rocznika.

Ostatnia reforma systemu oświaty w Polsce spowodowała między innymi likwidację gimnazjów, a także wydłużenie kształcenia w szkołach podstawowych z sześciu do ośmiu lat. Na mocy nowych przepisów prawa, gimnazja są systematycznie wygaszane i aktualnie w tego typu placówkach uczy się już tylko jeden rocznik. Są to obecne klasy trzecie gimnazjum, które podczas rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020 spotkają się z absolwentami ośmioklasowych szkół podstawowych.

W Szczecinie nabór na rok szkolny 2019/2020 do szkół ponadpodstawowych zostanie przeprowadzony na zasadzie „1:1”. Oznacza to, że dla absolwentów szkół podstawowych oraz dla absolwentów gimnazjów w rekrutacji utworzonych będzie tyle samo oddziałów klas pierwszych. Należy jednak zaznaczyć, że o przyjęciu do danej placówki decydować będzie liczba punktów uzyskana podczas egzaminów gimnazjalnych lub też egzaminów ośmioklasisty. Kryteria rekrutacyjne dla absolwentów szkół podstawowych i gimnazjum będą takie same. Przy rekrutacji brane będą pod uwagę wyniki egzaminu ósmoklasisty/egzaminu gimnazjalnego; oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch innych przedmiotów wymienione na świadectwie ukończenia szkoły; szczególne osiągnięcia ucznia; ukończenie szkoły z wyróżnieniem.

Szacuje się, że w roku szkolnym 2019/2020 o przyjęcie do szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych ubiegać się będzie około siedmiu tysięcy kandydatów. Na te prognozy składa się liczba absolwentów gimnazjów oraz uczniów klas VIII szkół podstawowych a także szacunkowa liczba uczniów napływowych spoza Szczecina.

Ostateczna liczba utworzonych oddziałów w szkołach ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020 uzależniona będzie od wyników przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego. Z całą pewnością nie ma jednak zagrożenia wystąpienia dwuzmianowości w związku z przyjęciem podwójnego rocznika.

Warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkół pokazują, że wszystkie szkoły ponadpodstawowe/ponadgimnazjalne prowadzone przez Gminę Miasto Szczecin, będą przygotowane do przyjęcia zwiększonej liczby klas pierwszych w roku szkolnym 2019/2020.

Autor: KR szczecin@infoludek.pl