Strefa Zamieszkania Stare Miasto została ograniczona, do SPP wraca sześć ulic

Rada Miasta przegłosowała dwie uchwały dotyczące parkowania na Starym Mieście. Sześć ulic Strefy Zamieszkania Stare Miasto 1 lipca przechodzi do Strefy Płatnego Parkowania.

To efekt wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 9 lutego 2023 roku, który stwierdził nieważność uchwały Rady Miasta Szczecin z 22 września 2020 roku w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych ulic:

  • Łaziebnej
  • Mariackiej
  • części Tkackiej (od Pl. Żołnierza do Grodzkiej)
  • części Staromłyńskiej (od Pl. Żołnierza do Końskiego Kieratu)
  • części ulicy Koński Kierat (od Mariackiej do Farnej)
  • części Staromiejskiej (od Grodzkiej do Wyszyńskiego).

Od uprawomocnienia się wyroku, tj od 23 marca nie obowiązują tam opłaty za postój. Ulice te jako drogi publiczne nie mogą wchodzić w skład Strefy Zamieszkania Stare Miasta. Pierwsza uchwała wykreśla je więc z listy ulic SZSM. Druga natomiast włącza do podstrefy czerwonej SPP. Jak zapowiedziała podczas sesji zastępczyni prezydenta Szczecina  Anna Szotkowska, docelowo ulice tworzące SPP na Starym Mieście zostaną przekształcone w Śródmiejską Strefę Parkowania.

Strefa Zamieszkania Stare Miasto została ograniczona do ulic położonych na tzw. Dolnym Tarasie (ulice wewnętrzne, na mapie oznaczone kolorem jasnoniebieskim) tj. ul. Kłodnej, ul. Środowej, ul. Siennej, Rynek Sienny, Rynek Nowy, ul. Wielkiej Odrzańskiej, części ul. Małej Odrzańskiej od ul. Środowej do ul. Wielka Odrzańska, ul. Opłotki, ul. Osiek, ul. Kurza Stopka oraz ul. Targ Rybny oraz na obszarze: Plac Orła Białego, części ul. Koński Kierat od ul. Staromłyńskiej do ul. Mariackiej, części ul. Staromłyńskiej od ul. Koński Kierat do ul. Grodzkiej (ulice wewnętrzne, oznaczone kolorem żółtym).

Źródło: NiOL

W uchwale korygującej obszar SZSM jest także punkt dotyczący zwrotu Karty Stare Miasto. Posiadacz Karty Stare Miasto może wystąpić o zwrot wniesionej opłaty za Kartę w wysokości proporcjonalnej do niewykorzystanego okresu przysługiwania uprawnienia.

Obie uchwały wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2023 roku.

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl