„Street Art Szczecin 2021” – nowy mural na Pomorzanach

Kolejny mural w ramach akcji „Street Art Szczecin 2021” powstał na ścianie przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 46. Został on zgłoszony przez Piotr Pauka. Dzieło jest autorstwem Przemysława Błejzyka (SAJNERA).

„Niebieski Dom / Blue House” Szczecin, 2021

Artysta o swoim dziele:
Głównym założeniem mojego projektu było w oparciu o format ściany stworzyć kompozycję jak najlepiej osadzoną w przestrzeni miejskiej. Ze względu na charakter lokalizacji i fakt, że ściana nigdy nie jest widziana całościowo, zdecydowałem się na zbudowanie kompozycji w oparciu o kilka mniejszych układów, które poprzez wzajemne relacje i powiązania formalne mają zachęcać odbiorcę do wizualnej eksploracji płaszczyzny „obrazu”. Użyłem zróżnicowanych form szkicu w celu zobrazowania procesu widzenia pejzażu i elementów portretu. W rzeczywistości patrząc na konkretne sceny nie widzimy ich całościowo, zazwyczaj skupiamy uwagę na na fragmencie kompozycji, a poprzez poszukiwania detalu odnajdujemy punkty naprowadzające nas na kolejne formy i elementy. Obecnie bardzo inspiruje mnie polski pejzaż i możliwości jakie daje jego eksploracja pod kątem poszukiwania form i kolorów. Zarówno tematyka jak i kolorystyka muralu ma na celu stworzenie kontrastu zarówno z miejscem w którym się znajduje jak i muralem który był już wcześniej namalowany na przeciwko.

mural

Fot. Urząd Miasta Szczecin

O projekcie „Szczecin Street Art 2021”

Prace do realizacji wybierał zespół ekspertów w oparciu o następujące kryteria oceny: wartość artystyczna, wartość warsztatowa oraz jakość i czytelność przekazu. Wybrane projekty zostały wcześniej pozytywnie zaopiniowane przez właściwe Rady Osiedli. Koszt wykonania każdego z murali nie przekroczy 30 tysięcy złotych.

W ramach projektu „Street Art Szczecin 2021” zaplanowano powstanie 5 murali.

Zrealizowane zostały już projekty:
przy ulicy Kościelnej 35
przy ulicy Kolumba 12

W tym roku zrealizowane zostaną jeszcze:

  • mural na ul. Dębogórskiej 10, zgłoszony przez Dom Kultury Skolwin – autorstwa Krzysztofa Bitki,
  • mural na filarze Trasy Zamkowej na Bulwarze Gdańskim, zgłoszony przez Polską Fundację Przeciwdziałania Uzależnieniom – autorstwa Macieja Jurkiewicza.

Do 2021 roku w Szczecinie w ramach projektu zostało zrealizowanych 7 działań, których efektem są murale w przestrzeni miejskiej. Murale w całości zostały sfinansowane z budżetu Miasta Szczecin.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl