Stała organizacja ruchu na Modrej i Koralowej

15:51
Stała organizacja ruchu na Modrej i Koralowej
Fot. UM Szczecin

Formalne zakończenie inwestycji jeszcze przed nami, to przed nowym rokiem szkolnym na Modrej i Koralowej wprowadzona zostanie stała organizacja ruchu.

Zdecydowana większość prac budowlanych na tej inwestycji została już wykonana, w związku z tym od środy 30 sierpnia br., na Modrej i Koralowej wprowadzona zostaje stała organizacja ruchu. Wykonawca jest jeszcze na etapie prac porządkowych.

O inwestycji

Inwestycja obejmuje przebudowę ul. Modrej i Koralowej. W zakres prac wchodzi m.in:

 1. poszerzenie jezdni i wykonanie nowej konstrukcji jezdni;
 2. wykonanie pasów rowerowych;
 3. przebudowa skrzyżowań z drogami publicznymi;
 4. przebudowa zatok autobusowych;
 5. przebudowa i budowa chodników;
 6. przebudowa zjazdów indywidualnych i publicznych;
 7. wykonanie elementów stałej organizacji ruchu;
 8. budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej;
 9. budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego,
 10. budowa kanału technologicznego;
 11. przebudowa kolidującego uzbrojenia podziemnego i naziemnego;
 12. remont przepustu;
 13. zagospodarowanie zieleni w granicach projektowanego pasa drogowego.

Wykonawcą jest STRABAG Sp. z o.o.

Nadzór nad realizacją sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

/Źródło: UM Szczecin/