Spór o dziki żerujące w mieście. Czy na terenie Szczecina jest planowany odstrzał dzików?

Mieszkańcy regularnie zgłaszają problem z dzikami buszującymi po osiedlach. Pojawiają się informacje o rozwiązaniu problemu poprzez odstrzał tych zwierząt. Jedna z mieszkanek zbiera podpisy pod petycją „Stop rzezi dzików w Szczecinie” zbiera jedna z mieszkanek. Jakie zatem działania ma zamiar podjąć Urząd Miasta Szczecin?

Temat dzików, które krążą po mieście nie jest nowy. O interwencję w sprawie watahy żerującej wokół jeziorka Słoneczne na Gumieńcach apelował Michał Wilkocki. Chcąc zwrócić uwagę władz na ów problem zgłosił dziki do honorowego tytułu „Ambasadora Szczecina”. Ale dziki są nie tylko na Gumieńcach, pojawiają się w różnych rejonach a właściwie w całym mieście (vide: komentarze pod postem)

Kontrowersyjna wypowiedź na Komisji GKiOŚ

Podczas posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, które odbyło się 4 lutego br., została krótko poruszona kwestia dzików w mieście. Dowiedzieć się z niej można, że są prowadzone szybkie prace na temat przygotowania decyzji prezydenta, która ma na celu podpisanie umowy z Łowczym Miejskim na ten rok, a sprawa dzików jest na bieżąco monitorowana. Głos zabrała też Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Anetta Kieszkowska, która poinformowała, że z uwagi na to, że Wojewódzki Lekarz Weterynarii i Wojewódzki Inspektor Sanitarny wskazali na obowiązek eliminacji, czyli redukcji wszystkich dzików – nie ma możliwości ich odławiania i przewożenia w inne miejsca (nagranie od minuty 1:45:00)

Petycja „Stop rzezi dzików w Szczecinie”

W obronie dzików stanęła jedna z mieszkanek, która utworzyła petycję „Stop rzezi dzików w Szczecinie”. Jest ona odpowiedzią na wzmiankę o pracach Prezydenta nad umową z Łowczym Miejskim, która pojawiła się podczas posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Autorka petycji zawarła w niej następującą informację:

„Wczoraj (04.02.2021 r.) odbyła się Komisja ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Poruszono temat małych dziczków z Jeziorka Słonecznego. Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Anetta Kieszkowska poinformowała, że Prezydent wyda decyzję o odłowieniu dzików z uśmierceniem”.

Pełna treść petycji.

Oficjalne stanowisko Miasta w sprawie dzików

Magistrat stanowczo zaprzecza jakoby na terenie Szczecina planowany był odstrzał dzików.

Natomiast w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, na terenie miasta cały czas prowadzone są działania, mające na celu ograniczenie obecności dzików w mieście. W Szczecinie funkcjonuje tzw. Pogotowie interwencyjne ds. zwierzyny łownej, które niesie pomoc zwierzętom w nagłych przypadkach, a także reaguje w sytuacjach, w których dzikie zwierzęta wkraczają na tereny zamieszkałe. Obecnie, w wielu miejscach Szczecina, także na Gumieńcach w rejonie jeziorka Słoneczne, prowadzi ono intensywne działania związane z obecnością dzików. Polegają one na regularnym przepłaszaniu i odstraszaniu zwierząt w celu wymuszenia ich powrotu do naturalnego środowiska. Będzie to kontynuowane, a w razie potrzeb intensyfikowane.

Gmina Miasto Szczecin może podejmować działania jedynie w ramach obowiązujących przepisów prawa i zaleceń służb weterynaryjnych, zgodnie z którymi nie  ma możliwości odławiania i wywożenia dzików poza teren gminy  (Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt – Dz. U. z 2018 r. poz. 1967). Ponadto, zgodnie z zaleceniem Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 29.07.2020 r. znak: Z.913.2.67.2020 dziki odłowione z terenu miasta winny być uśmiercane.

Na terenie Szczecina nie jest planowany odstrzał dzików
Fot. Urząd Miasta Szczecin

Miasto apeluje do mieszkańców o niedokarmianie dzikich zwierząt oraz odpowiednie zabezpieczanie pojemników na odpady, ponieważ dostęp do żywności jest jednym z czynników przyciągającym dziki do miast.  W sytuacji spotkania z dzikiem należy spokojnie się oddalić. Jeśli towarzyszy nam pies – trzymać go na smyczy i nie dopuszczać do konfrontacji z dzikiem. Nie powinniśmy samodzielnie przepłaszać zwierzęcia. Zgłoszenia dotyczące dzików przyjmuje Straż Miejska.

Stanowisko Społecznej Straży Ochrony Zieleni Szczecina

W zapewnienia Urzędu Miasta nie wierzy Społeczna Straż Ochrony Zieleni Szczecina. Uważa decyzję o odstrzale, o której mowa podczas posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska za barbarzyńską, a oświadczenie Miasta za kłamliwe.

Igor Podeszwik komentuje 

Na swojej stronie Igor Podeszwik próbuje studzić emocje wokół sprawy dzików. Wskazuje, że Miasto może, póki co, jedynie przepłaszać zwierzynę. Sama obecność dzików nie jest powodem, by podejmować szczególne działania – takowe reguluje ustawa o ochronie zwierząt. Natomiast w przypadku dzików, które stanowią istotne zagrożenie, starosta w porozumieniu z Polskim Związkiem Łowieckim, może wydać decyzję o: odłowie, odłowie wraz z uśmiercaniem lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny – Prezydent Miasta sam takiej decyzji nie może wydać.

Co na to Łowczy Miejski?

Do zgłoszenia Michała Wilkockiego w sprawie krążących po dzielnicy dzików odniósł się Łowczy Miejski, który powiadomił, że jeździ czasem i wypłasza dziki z osiedla. Nie może ich zlikwidować, bo – jak dodaje – Urząd dopiero przygotowuje stosowne dokumenty i rozpoznaje, który wydział powinien za to odpowiadać.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl