Społeczna Straż Ochrony Zieleni Szczecina chce uratować historyczną aleję kasztanowców. Proponuje zmianę przebiegu obwodnicy Mierzyna

Społeczna Straż Ochrony Zieleni Szczecina wysłała pismo do GDDKiA w sprawie obwodnicy Mierzyna i zmiany przebiegu odcinka planowanej drogi między skrzyżowaniami ulic Topolowej i Nasiennej. Chodzi o uratowanie historycznej alei około 80 kasztanowców.

Straż wnioskuje o zmianę przebiegu odcinka biegnącego po śladzie ul. Waleriana Łukasińskiego między skrzyżowaniami z ulicami Topolową i Nasienną, polegającej na przesunięciu go na południe do granicy administracyjnej Szczecina.

Źródło: Społeczna Straż Ochrony Zieleni Szczecina

W piśmie wniesiono również o uwzględnienie powyższej zmiany w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi krajowej nr 10 na odcinku granica państwa Lubieszyn – Szczecin” na środowisko.

Zdaniem Społecznej Straży Ochrony Zieleni Szczecina uwzględnienie takiej zmiany zmniejszy negatywne oddziaływanie inwestycji na środowisko oraz ludność, a także pozwoli zachować historyczną aleję kasztanowców oraz kamienną nawierzchnię z kostki brukowej.

Źródło: Społeczna Straż Ochrony Zieleni Szczecina

Dążąc do minimalizacji wpływu na środowisko i krajobraz projektowana droga winna być jednoprzestrzenna z 4 pasami ruchu o szerokości 43,0 m na całym obszarze miasta Szczecin. W przypadku odcinka od skrzyżowania z ul. Nasienną do ul. Gronowskiej proponuje się rozwiązanie polegające na poszerzeniu istniejącej jezdni w kierunku północnym poprzez dodanie dwóch pasów ruchu. Pozwoliłoby to na zachowanie kamiennej nawierzchni ulicy także na tym odcinku oraz na zachowanie kasztanowców rosnących w układzie rzędowym po pd. stronie ul. Waleriana Łukasińskiego. Być może, udałoby się ocalić także szpaler grabów rosnących wzdłuż ogrodzenia na terenie MON – Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Szczecinie. – czytamy w uzasadnieniu wniosku do Generalnej Dyrekcji Dróg krajowych i Autostrad.

Społeczna Straż Ochrony Zieleni Szczecina chce uratować historyczną aleję kasztanowców
Źródło: Społeczna Straż Ochrony Zieleni Szczecina

Ponadto, w związku z pismem Społecznej Straży Ochrony Zieleni Szczecina w sprawie wpisu do rejestru zabytków odcinka ul. Waleriana Łukasińskiego wraz z al. kasztanowców między skrzyżowaniami z ul. Topolową i Nasienną, Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie zlecił wykonanie dokumentacji oceniającej wartości zabytkowe, przyrodnicze, historyczne i krajobrazowe odcinka drogi ul. Łukasińskiego z przydrożnymi nasadzeniami z gatunku kasztanowce.

Zobacz także:

Czy aleja kasztanowców zniknie z ulicy Łukasińskiego?

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl