Specjalny zespół będzie nadzorował wycinkę drzew w Szczecinie

Nowo powstały zespół przejmie nadzór nad zadaniami dotyczącymi nasadzeń, pielęgnacji i wycinki drzew na terenie Szczecina.  Szefową zespołu została Barbara Stępień, Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgów Drzew – NOT.

O utworzeniu zespołu poinformował dziś Urząd Miasta Szczecin. Jednym z powodów tej decyzji są prawdopodobnie kontrowersje dotyczące niektórych wycinek drzew na terenie Szczecina (m.in. niedawna wycinka drzew na Alei Fontann).

Teraz ostateczne decyzje o zakresie realizowanych działań związanych nasadzeniami, pielęgnacją oraz wycinką drzew będzie podejmować Barbara Stępień. W skład zespołu wejdą też pracownicy Referatu ds. ochrony środowiska Urzędu Miasta.

Nowy zespół będzie opiniował wszystkie projekty inwestycji miejskich pod kątem oddziaływania na zieleń miejską i drzewostan (celem jest ich ochrona oraz utrzymanie bioróżnorodności).

Innym ważnym zadaniem zespołu pod przewodnictwem Barbary Stępień będzie weryfikacja harmonogramów prac związanych z konieczną wycinką drzew i nadzór nad ich przebiegiem. Wszystkie planowane przez miasto działania mają w jak najmniejszym stopniu ingerować w środowisko naturalne, uwzględniać okresy lęgowe ptaków i terminy agrotechniczne (np. wiosenny „płacz” drzew).

Zespół oceniać będzie również zasadność usunięcia drzew z uwagi na zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia.

Od 2016 roku zezwolenia na usunięcie krzewów i drzew z nieruchomości na terenie Szczecina wydaje Urząd Marszałkowski. Dzieje się to jednak na wniosek właściciela nieruchomości. W okresie od stycznia 2017 r. do kwietnia 2018 r. z terenu Gminy Miasta Szczecin do Urzędu Marszałkowskiego wpłynęły 623 wnioski o wycięcie 2812 drzew (zezwolenie na wycięcie wydano dla 1882, nakazując jednocześnie wykonanie 2899 nasadzeń zastępczych).

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl