Spalarnia odpadów ma zwrócić Mostostalowi blisko 35 mln zł

Sąd Okręgowy w Szczecinie zdecydował o zwrocie gwarancji bankowej, którą miejska spółka odebrała Mostostalowi, gdy opuścił on plac budowy spalarni.

Informację o wyroku sądu spółka Mostostal Warszawa zamieściła w oficjalnym komunikacie do akcjonariuszy z 29 marca br.

Przypomnijmy, że gdy Mostostal Warszawa w 2016 r. zszedł z placu budowy spalarni, to miejska spółka Zakład Unieszkodliwiania Odpadów przejęła zdeponowaną w banku kwotę (33,77 mln zł), by – jak twierdzi – spłacić podwykonawców Mostostalu.

Zdaniem Mostostalu Warszawa zabranie gwarancji bankowej było nieuzasadnione. Najnowszy wyrok sądu okręgowego przyznał mu rację. We wspomnianym wyżej komunikacie czytamy: „W szczególności [sąd – przyp. red.] podkreślił, że umowa gwarancji bankowej miała charakter abstrakcyjny, zaś umowa o roboty budowlane zawarta pomiędzy powodem a pozwanym nie miała takiego charakteru. Sąd potwierdził, że na dzień zaspokojenia z gwarancji, nie istniały żadne roszczenia, które uprawniałyby ZUO do żądania zapłaty. Pozwany nie wykazał, aby przysługiwało mu jakiekolwiek roszczenie, w tym regresowe, które mógłby zaspokoić z gwarancji”.

Wyrok nie jest prawomocny. Spółka Zakład Unieszkodliwiania Odpadów już zapowiedziała apelację.

Będzie kolejny proces. Tym razem o 100 mln zł

Sprawa dotyczącą gwarancji to nie jedyny proces miejskiej spółki z Mostostalem Warszawa. W styczniu tego roku Mostostal Warszawa poinformował o złożeniu pozwu, w którym domaga się zapłaty ponad 90 mln zł (z ustawowymi odsetkami będzie to około 100 mln zł)  „za roboty, dostawy, projekty i inne świadczenia w ramach realizacji kontraktu nr ZUO/5/2012 na budowę Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, za które Powód nie otrzymał zapłaty od Pozwanego”.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl