Dobiega końca przebudowa skweru znajdującego się między ulicami Reja, Heleny i Naruszewicza w Szczecinie.

W miejscu zniszczonych alejek pojawiła się nawierzchnia z kruszywa mineralnego oraz płyt granitowych przekazanych przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego. Na zieleniec prowadzą już nowe schody. Wyremontowane zostały również murki schronów znajdujących się na terenie skweru oraz prowadzące do schronów wejścia. Odświeżono także boksy na kosze na śmieci.

Obecnie trwa ustawianie elementów małej architektury. Pojawiły się już nowe ławki, których docelowo ma być 15, a także urządzenia siłowni pod chmurką. Na całym terenie uporządkowano zieleń i zasiano trawniki.

W najbliższym czasie zamontowane zostaną zabawki dla dzieci, pojawią się także kosze na śmieci.

Koszt inwestycji wyniósł 528 tysięcy złotych.

Źródło: Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie