Sfinansują pomysły mieszkańców Szczecina. Rusza program MikrogranTY

Rusza pierwszy w tym roku nabór do programu mikrogranTY, realizowanego przez INKU Szczeciński Inkubator Kultury.

Czym jest program MikrogranTY?

Program MikrogranTY ma pomóc w realizacji oddolnych inicjatyw społeczno-kulturalnych i społeczno-artystycznych o charakterze non-profit, włączających i angażujących społeczność lokalną. W tym roku zaplanowano co najmniej trzy edycje konkursu. W jego ramach organizatorzy oferują: wsparcie finansowe w wysokości 2000 zł (brutto), wsparcie promocyjne i merytoryczne. W każdej edycji otrzymają maksymalnie dwa pomysły. Rozpoczęty właśnie nabór trwa do 15 maja br., a następny zacznie się w czerwcu br. Zwycięskie projekty muszą zostać zrealizowane w ciągu trzech miesięcy od dnia ogłoszenia wyników naboru.

program MikrogranTY

Kto może się zgłaszać?

MikrogranTY to inicjatywa oddolna, więc mogą z niej skorzystać:

  • organizacje pozarządowe (stowarzyszenia i fundacje), zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz. 1817, poz. 1948, z 2017 poz. 60)
  • grupy nieformalne (wystarczy grupa trzyosobowa)

Projekty muszą być realizowane na terenie Szczecina, ale zarówno grupy nieformalne, jak i organizacje pozarządowe mogą pochodzić spoza miasta.

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres biuro@inkubatorkultury.szczecin.pl, w tytule wiadomości wpisując: „mikrogranTY oferta”.

Szczegółowe informacje i niezbędne dokumenty można znaleźć na stronie www.inkubatorkultury.szczecin.pl.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl