Sezon na dziury w jezdni. Jedź ostrożnie a dziurę zgłoś do ZDiTM!

Zimą wahania temperatur powodują pojawianie się większej ilości dziur w drogach. Dlatego ZDiTM apeluje o szczególną uwagę w sytuacji, gdy ktoś zauważy ubytek w jezdni lub drogowców naprawiających szkody, które wyrządziła zima.

Zimą częste duże spadki temperatur i wielokrotne w ciągu doby przechodzenie temperatury przez 0° w dół i w górę, przysparzają wielu problemów, szczególnie drogowcom. Co oznacza sezon na powstawanie dziur.

W trakcie użytkowania nawierzchnie asfaltowe ulegają tak zwanemu „zmęczeniu powierzchni drogowej”. W mikropęknięciach gromadzi się woda, która zamarzając zwiększa swoją objętość, a gdy przychodzi ocieplenie powraca do stanu ciekłego. W ten sposób powstają znacznie większe pęknięcia w drogach. Im większe uszkodzenie, tym większa podatność na jego powiększenie się.

W jaki sposób uzupełniane są ubytki?

Uzupełnianie ubytków w drogach asfaltowych odbywa się dwoma metodami: „na ciepło”, czyli używa się gorącej, rozgrzanej mieszanki mineralno-asfaltowej i „na zimno” poprzez użycie zimnej MMA (popularnie określanej mianem asfaltu). W okresie letnim używa się głównie pierwszej metody, a w okresie zimowym drugiej. Jest ona stosowana przy dziurach wymagających szybkiej interwencji. Ze względu na to, że nie jest to metoda długoterminowa, stosuje się ją tylko w sytuacjach awaryjnych. Do takich dziur naprawionych metodą „na zimno” drogowcy na pewno wrócą latem.

Gdzie zgłaszać ubytki w drodze?

Wystąpienie ubytku w drodze powinno jak najszybciej zostać zgłoszone, bo stanowi niebezpieczeństwo. ZDiTM prosi o zgłaszanie dziur na specjalny, interwencyjny nr telefonu: 91 48 00 401. Uwaga! Numer dyspozytora służy wyłącznie do przyjmowania zgłoszeń, bez możliwości udzielania odpowiedzi na zadawane pytania.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl