SBO 2021: można już zapoznać się ze wszystkimi projektami

Trwa jeszcze weryfikacja 202 projektów zgłoszonych do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2021, ale już teraz można się z nimi zapoznać na stronie internetowej SBO.

Wszystkie projekty zgłoszone do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego przechodzą co roku kilka etapów weryfikacji: formalną, merytoryczną oraz w Zespołach Społecznych SBO.

Na listę do głosowania trafią tylko te pomysły, które pomyślnie przejdą całą procedurę i zostaną zatwierdzane przez Zespół Opiniujący składający się z przedstawicieli mieszkańców Szczecina, organizacji pozarządowych, Rad Osiedli i Młodzieżowej Rady Miasta Szczecin. Najlepsze projekty wybiorą mieszkańcy podczas głosowania zaplanowanego na listopad br.

Projekty już dostępne w internecie

Mieszkańcy mogą już zapoznać się z każdym z 202 zgłoszonych pomysłów na stronie www.sbo.szczecin.eu (zakładka „zgłoszone projekty”). 47 z nich to projekty ogólnomiejskie, a pozostałe dotyczą 22 obszarów lokalnych.

– W tym roku pod względem liczby złożonych wniosków w obszarach lokalnych mamy bardzo wyrównaną sytuację – mówi Magdalena Błaszczyk, dyrektor Biura Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta. – W każdym z obszarów mieszkańcy złożyli przynajmniej 5 wniosków. Najwięcej, bo 11, złożyli mieszkańcy obszaru: Żydowce – Klucz, Podjuchy, Zdroje.

W tegorocznej edycji SBO najwięcej projektów zgłoszono w ramach kategorii „Infrastruktura”. Drugie miejsce zajęła „Rekreacja”, a trzecia była „Kultura”.

Pula środków do rozdysponowania w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2021 wynosi 14 606 083 zł (w tym 10 224 258 zł na projekty lokalne w 22 obszarach i 4 381 825 zł na projekty ogólnomiejskie).

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl